<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

จีนจัดอันดับเหรียญคริปโต ล่าสุดเผย EOS ยังคงอันดับ 1, Ethereum อันดับ 2 และ Bitcoin อันดับ 15

ประเทศจีนเผยการจัดอันดับคริปโตเคอเรนซีล่าสุดในวันที่ 24 มกราคม โดย bitcoin ได้อันดับที่ 15 ในขณะที่ EOS ได้อันดับที่ 1 อ้างอิงจากการประกาศของทางการจีนเมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา

การจัดอันดับคริปโตโดย CCID (China’s Center for Information and Industry Development) นี้ทำครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคมในปีที่ผ่านมา ในการทำดัชนีครั้งที่ 9 นี้ EOS ก็ยังคงอันดับเป็นบล็อกเชนที่สูงที่สุด ซึ่งครองอันดับนี้มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560

ดัชนีการประเมิน CCID Global Public Chain Technology ในครั้งที่ 9 นี้เปิดเผยออกมาในปี 2562 โดยจัดให้ EOS อยู่อันดับที่ 1 อีกครั้ง ซึ่งดัชนีในเดือนธันวาคมของปีที่ผ่านมานั้น EOS ก็ครองอันดับที่ 1

ดังที่ Siam Blockchain เคยรายงานไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนในปีที่ผ่านมาว่า EOS พบจุดบกพร่องของตนเอง เนื่องจากรูปแบบในการบริหารบ่งชี้ออกมาว่า transaction ที่ทำไปแล้วบางส่วนนั้นขัดกัน  

ส่วน Ethereum (ETH) ได้อันดับที่ 2 ซึ่งเป็นอันดับเดียวกับการจัดอันดับเมื่อเดือนธันวาคมหลังจากที่มีการเลื่อนการทำ hard fork ออกไปจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ อย่างไรก็ตามอันดับของ Bitcoin ขึ้นจากอันดับที่ 18 เมื่อปีที่แล้วมาเป็นอันดับที่ 15  

นอกจากนี้ Ripple ( XRP) ที่ถูกจัดอันดับที่ 20 นั้นได้รับทุกการวิจัยบล็อกเชนที่ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยของประเทศจีนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา