<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

เริ่มแล้ว ! อาร์เจนตินาจ่อใช้ “เงินหยวน” เพื่อลดการใช้เงินดอลลาร์ในการค้าขายกับจีน

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ตามประกาศจากรัฐบาลเมื่อวันพุธที่ผ่านมา อาร์เจนตินา จะเริ่มใช้เงินสกุลหยวนในการนำเข้าสินค้าจากจีน แทนการใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ

การตัดสินใจนี้ มีจุดมุ่งหมายในการลดการไหลออกของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ Sergio Massa รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของอาร์เจนตินา กล่าวในงานหลังการประชุมกับ Zou Xiaoli เอกอัครราชทูตจีน

ประเทศอาร์เจนตินา กำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตเงินทุนสำรองที่อยู่ในรูปของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากการส่งออกสินค้าด้านการเกษตรของประเทศลดลงเป็นอย่างมากจากภัยแล้ง ในขณะที่การเมืองของประเทศที่มีความไม่แน่นอนด้วยการที่จะเกิดการเลือกตั้งในปีนี้

ในเดือนเมษายน อาร์เจนตินา ได้ประกาศความมุ่งมั่นที่จะใช้เงินสกุลหยวนจำนวนราว 1 พันล้านดอลลาร์ในการนำเข้าสินค้าแทนการใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเงินหยวนจำนวน 790 ล้านดอลลาร์ จะถูกมาใช้ในการนำเข้าสินค้าประจำเป็นทุกเดือน


ที่มา: Watcher.Guru