<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ติดกระแสอีกครั้ง ! จำนวนผู้เข้าชมเว็บเทรด Crypto เพิ่มขึ้นกว่า 200% ในปี 2023

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

หลังจากที่ตลาดคริปโตสามารถข้ามผ่านความยากลำบากในปี 2022 มาได้สำเร็จ ผู้คนในตลาดก็คาดหวังกันว่า ตลาดคริปโตกำลังจะเข้าสู่ตลาดหมีในปี 2023 ซึ่งความคาดหวังเหล่านั้นเอง ที่ได้ส่งผลให้แพลตฟอร์มกระดานเทรดคริปโตได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างล้นหลามนับตั้งแต่ช่วงต้นปีมานี้

เว็บเทรดคริปโตจำนวนหนึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในแง่ของปริมาณการรับส่งข้อมูล โดยเว็บไซต์ของ OKX, HTX (เดิมคือ Huobi), Gate.io, CoinW, XT.com และ Bitmart มีปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์เพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน (YTD)

ตามข้อมูลจาก Sameweb แพลตฟอร์มการวิเคราะห์เว็บไซต์ ระบุว่าการเข้าชมเว็บไซต์ต่อเดือนของ HTX เพิ่มขึ้นมากกว่า 200% (YTD) โดยเพิ่มขึ้นจาก 7.3 ล้านในเดือนมกราคม จนอยู่ที่ 22 ล้านในเดือนสิงหาคม

เว็บไซต์ของ OKX มีปริมาณการเข้าชมเพิ่มขึ้นในทำนองเดียวกัน โดยยอดเข้าชมต่อเดือนเพิ่มขึ้นกว่า 185% โดยเพิ่มจาก 8 ล้านครั้งในช่วงต้นปี 2023 จนกลายเป็น 22.8 ล้านครั้งในเดือนสิงหาคม

เว็บไซต์ของ Gate.io และ Coinw มีปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์เพิ่มขึ้น 143% และ 66% (YTD) ตามลำดับ ในขณะที่การเข้าชมเว็บไซต์ของแพลตฟอร์ม XT.com และ Bitmart เพิ่มขึ้นประมาณ 40% ในปีนี้ โดยมีการเข้าชมมากกว่า 9.5 ล้านครั้งต่อเดือน

ในอีกด้านหนึ่ง Kraken เว็บเทรดชั้นนำในสหรัฐอเมริกา ได้เป็นอีกแพลตฟอร์มที่มีปริมาณการเข้าชมเพิ่มขึ้นในปีนี้เช่นเดียวกัน โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 11% จาก 5 ล้านครั้ง เป็น 5.6 ล้านครั้ง (YTD)

เว็บเทรดแบบรวมศูนย์ (CEX) ไม่ใช่เว็บเทรดคริปโตเพียงประเภทเดียวที่มีจำนวนการเข้าชมเพิ่มขึ้นในปีนี้ โดยเว็บไซต์ของซอฟต์แวร์กระเป๋าเงินดิจิทัลบางประเภท รวมถึงเว็บเทรดคริปโตแบบกระจายอำนาจ (DEX) และบริการด้านคริปโตอื่น ๆ ต่างก็มีจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์เพิ่มขึ้นเช่นกัน

MetaMask ผู้ให้บริการกระเป๋าเงินดิจิทัลรายใหญ่ มีปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์เพิ่มขึ้นกว่า 31% โดยมียอดเข้าชมรายเดือนเพิ่มขึ้นจาก 4.5 ล้านครั้งในเดือนมกราคม 2023 จนอยู่ที่ 5.9 ล้านครั้งในเดือนสิงหาคม

Trust Wallet กระเป๋าเงินดิจิทัลแบบดูแลตนเองของ Binance มีปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์เพิ่มขึ้นเช่นกันในปีนี้ โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 7% จาก 2.9 ล้านครั้ง เป็น 3.1 ล้านครั้งต่อเดือน

Uniswap มีการเข้าชมเว็บไซต์เพิ่มขึ้น 28% ในปีนี้ โดยเพิ่มขึ้นจาก 3.9 ล้านครั้งในเดือนมกราคม เป็น 5 ล้านครั้งในเดือนสิงหาคม

Bitrefill บริษัทบัตรของขวัญคริปโต เป็นอีกหนึ่งในเว็บไซต์คริปโตที่มีปริมาณการเข้าชมเพิ่มขึ้นในปีนี้ โดยภายในเดือนสิงหาคม เว็บไซต์ Bitrefill มีผู้เข้าชมถึง 1 ล้านคนต่อเดือน ซึ่งนับเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นกว่า 12% จากจำนวนการเข้าชมประมาณ 900,000 ครั้งต่อเดือนในเดือนมกราคม 2023

Binance และ Coinbase อยู่ในช่วงซบเซา

ในขณะที่เว็บเทรดต่าง ๆ มีจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์เพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นในปีนี้ แต่เว็บเทรดคริปโตชั้นนำอย่าง Binance และ Coinbase กลับมีปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ลดลงอย่างมากในปี 2023

ข้อมูลจาก Sameweb ระบุว่า จำนวนการเข้าชมต่อเดือนของเว็บไซต์ Binance ลดลง 22% โดยลดลงจาก 69 ล้านครั้งในเดือนมกราคม 2023 จนเหลือเพียง 54 ล้านครั้งในเดือนสิงหาคม ในอีกด้านหนึ่ง เว็บไซต์ของ Coinbase มีปริมาณการเข้าชมลดลง 15% ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยลดลงจาก 33.5 ล้านครั้ง จนเหลือเพียง 28.4 ล้านครั้งเท่านั้น

แม้ว่าการเข้าชมเว็บไซต์ของแพลตฟอร์มด้านคริปโตจะไม่สะท้อนถึงปริมาณการซื้อขาย แต่ก็ยังสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้สำคัญในด้านการนำไปใช้ และความต้องการบริการด้านคริปโตได้ ดังนั้นการเติบโตของจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ในลักษณะนี้ จึงถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับอนาคตของตลาดคริปโตอย่างแน่นอน

ที่มา: cointelegraph