<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

Optimism เตรียมขายเหรียญ OP มูลค่า 5.7 พันล้านบาทให้กับผู้ซื้อ 7 ราย ระยะเวลาล็อก 2 ปี

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

Optimism โซลูชันการปรับขนาด Layer-2 ของ Ethereum  ได้เปิดเผยแผนการขายโทเค็น OP 116 ล้านรายการให้กับผู้ซื้อ 7 รายผ่านการขายส่วนตัว เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการคลัง ซึ่งครอบคลุมถึงการบริหารกระแสเงินสด การจัดการความเสี่ยง และการจัดการการลงทุน เพื่อให้แน่ใจว่า โปรเจกต์จะมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น

การขายโทเค็น OP อาจเปลี่ยนมูลค่าเป็น 159 ล้านดอลลาร์ อ้างอิงตามเรทราคาซื้อในปัจจุบัน 

ผู้สังเกตการณ์บางคนกลัวว่า การที่ Optimism เทขายเหรียญ OP ออกสู่ตลาดครั้งนี้จะส่งผลให้ราคาเหรียญตกต่ำ อย่างไรก็ตามการขายโทเค็นครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาของ OP เนื่องจากการขายเป็นแบบส่วนตัว

นอกจากนี้ โทเค็นที่ขายยังมาจากส่วนที่ไม่ได้มาจากการจัดสรรในคลังโทเค็นของ OP นั่นหมายความว่า โทเค็นเหล่านั้นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอุปทานหมุนเวียน

Optimism เขียนอธิบายไว้ในเว็บไซต์ โทเค็นนั้นจะอยู่ภายใต้ระยะเวลาล็อคสองปี ซึ่งหมายความว่า ผู้ซื้อไม่สามารถขายในตลาดรองและส่งผลกระทบต่อราคาในตลาดได้

อย่างไรก็ตามผู้ซื้อได้รับอนุญาตให้มอบหมายโทเค็นให้กับบุคคลที่สามที่ไม่ใช่บริษัทในเครือเพื่อวัตถุประสงค์ในการกำกับดูแล

การขายนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการเดิมที่โปรเจกต์จะต้องขายโทเค็นจำนวน 30% ของโทเค็นเริ่มต้นทั้งหมด

การขายเกิดขึ้นเพียงสองวันหลังจากที่ Optimism ประกาศการแจก Airdtop ครั้งที่สาม โดยมีการจัดสรรโทเค็น OP 19.4 ล้านรายการไปยังที่อยู่มากกว่า 31,000 แห่งที่เข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระแบบกระจายอำนาจ (DAO) ของเครือข่าย Optimism Collective

Polygon และ Arbitrum ถือเป็นโซลูชันการปรับขนาด Layer-2 ของ Ethereum ที่มีกิจกรรมการใช้งานมากที่สุดในปัจจุบัน

ที่มา : Cointelegraph