<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

Glassnode เผยเกือบ 10% ของอุปทานเหรียญซื้อ Bitcoin มาในราคาสูงกว่า 60,000 ดอลลาร์ 

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบนบล็อกเชนอย่าง Glassnode เผยให้เห็นว่า ประมาณ 9.5% ของอุปทานเหรียญทั้งหมดได้มีการซื้อขาย Bitcoin อยู่ที่เหนือระดับ 60,000 ดอลลาร์

Bitcoin จำนวนกว่า 1.87 ล้าน BTC ถูกซื้อมาในราคาที่สูงกว่า 60,000 ดอลลาร์

Glassnode ได้เปิดเผยภาพรวมของการกระจายสัดส่วนการถือครอง Bitcoin โดยพิจารณาจากระดับราคาที่นักลงทุนซื้อ Bitcoin ครั้งล่าสุด

จากกราฟแสดงให้เห็นว่า 9.5% ของ Bitcoin ที่มีทั้งหมด (1.875 ล้าน BTC) ถูกซื้อมาในราคาที่สูงกว่า 60,000 ดอลลาร์ ซึ่งบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลยังชี้ให้เห็นว่า การถือครอง Bitcoin จำนวน 1.875 ล้าน BTC นี้ แบ่งออกเป็นการถือครองของ “ผู้ถือระยะสั้น” และ “ผู้ถือระยะยาว” 

ข้อมูลการถือครอง Bitcoin จะถูกแยกตามระยะเวลาที่นักลงทุนถือครองด้วยระยะเวลา(ที่น้อยกว่าหรือมากกว่า 155 วัน) โดยนักลงทุนที่ซื้อ Bitcoin ภายในระยะเวลา 155 วันที่ผ่านมาจะจัดอยู่ในประเภทผู้ถือระยะสั้น (STH) ในขณะที่นักลงทุนที่ซื้อ Bitcoin มากกว่า 155 วันที่ผ่านมา เป็นผู้ถือระยะยาว (LTH)

ตามกราฟที่แสดงสัดส่วนการถือครอง Bitcoin อุปทานซื้อส่วนใหญ่สูงกว่า 60,000 ดอลลาร์เป็นของผู้ถือระยะสั้น (STH) แต่ที่น่าสนใจคือยังมีผู้ถือระยะยาว (LTH) บางส่วนด้วย ซึ่งจะเป็นผู้ถือครอง Bitcoin ที่ได้ซื้อ Bitcoin ไปตั้งแต่ช่วงตลาดขาขึ้นตอนที่ราคาพุ่งสูงขึ้นในปี 2021 

ดูเหมือนว่านักลงทุนบางส่วนที่ซื้อ Bitcoin ตอนราคาพุ่งสุดในปี 2021 จะยังคงถือครอง Bitcoin เหล่านั้นไว้ แม้ในช่วงเวลาหลังจากนั้นราคาจะลดลงต่ำกว่าระดับ 60,000 ดอลลาร์ก็ตาม แต่ตอนนี้ความอดทนนั้นอาจให้ผลตอบแทนงอกเงยแล้ว เพราะราคา Bitcoin กลับมาใกล้เคียงกับราคาที่พวกเขาซื้อมา (หรือกลับเข้าสู่ภาวะกำไร หรือ อยู่ในจุดคุ้มทุน) แล้ว

ที่มา : bitcoinist