<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเล็ง ปรับภาษีการทำธุรกรรม Cryptocurrency เหมือนหุ้นและ Forex

ในวันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา Cointelegraph Japan รายงานว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศญี่ปุ่นกำลังตั้งคำถามว่าสาธารณะจะยอมรับการปรับเปลี่ยนกฎหมายสำหรับการเก็บภาษีของธุรกรรม Cryptocurrency

ในระหว่างการประชุมคณะกรรม Upper House Budget Committee นาย Taro Aso รองนายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า การทำธุรกรรม Cryptocurrency จำเป็นต้องถูกเก็บภาษีโดยพิจารณาว่าเป็น “การเก็บภาษีที่ประเมินเอง” หรือ Self-Assessment Taxation ซึ่งก่อนหน้านี้พวกเขาพิจารณาว่าเป็น “รายได้ทั่วไป หรือ Miscellaneous Income” และเขาได้แสดงถึงความสงสัยว่าสาธารณะจะมีผลตอบโต้อย่างไรกับ “ความเป็นธรรมในการเก็บภาษี” ครั้งนี้

ปัจจุบันภาษีสำหรับธุรกรรมคริปโตนั้นอยู่ที่มากที่สุดถึง 55 เปอร์เซ็นต์ และการปรับเปลี่ยนการเก็บภาษีครั้งนี้จะปรับเป็น 20 เปอร์เซ็นต์สำหรับทุกกรณี (Flat rate) เช่นเดียวกับหุ้นและการเทรด Forex

ในงานประชุมเดียวกันนั้น นาย Aso ได้ระบุว่า Cryptocurrency ยังคงไม่เป็นที่แน่ชัดสำหรับการเงินระหว่างประเทศ เขาได้กล่าวถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain แต่ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การสนับสนุนเทคโนโลยีดังกล่าวอาจกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกัน เนื่องจากมันส่งเสริม Cryptocurrency

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงานบริการทางการเงินของประเทศญี่ปุ่น หรือ FSA ได้มอบคำสั่งให้เว็บเทรดคริปโตต่าง ๆ ภายในประเทศเร่งปรับปรุงธุรกิจของพวกเขา หลังจากที่มีข่าวเว็บเทรดคริปโตสัญชาติญี่ปุ่นนาม Coincheck ถูกแฮ็คไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา

และเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2018 รองประธานของเว็บเทรดคริปโตสัญชาติญี่ปุ่น 2 เว็บ ได้ลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่ได้รับคำสั่งจาก FSA