<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

งานวิจัยเผย เด็กยุคเจ็น Z เริ่มให้ความสนใจใน Cryptocurrency มากขึ้นแล้ว

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

จากการสำรวจล่าสุดจัดทำโดย KPMG บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกเปิดเผยว่าคนรุ่น Millennials และ Gen Z นั้นมีการใช้งานคริปโตมากกว่าคนรุ่นอื่น ๆ

การวิจัยที่น่าสนใจจาก KMPG

จากรายงานพบว่า “การ Tokenization ทำให้การพาณิชย์พัฒนาไปอีกยุคสมัย” เพราะมันช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ ใช้ประโยชน์จาก Blockchain เพื่อ “จำแนกมูลค่าโดยการสร้างสินทรัพย์รูปแบบใหม่ ๆ หรือใช้วิธีการแบบเดิม” ด้วยความโปร่งใสและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ในช่วงถามและตอบของ KMPG คุณ Arun Ghosh ซึ่งเป็นหัวหน้าด้าน Blockchain ของบริษัทได้ออกมากล่าวว่าไม่ใช่แค่ลูกค้าเท่านั้นที่เริ่มชินกับโทเคน สิ่งแวดล้อมอย่างอื่นก็เริ่มที่จะชินกับมันแล้วเช่นกัน โดยสองในสามของลูกค้านั้นจะคุ้นเคยกับโทเคนที่นิยมใช้งานกันทุกวันนี้ ส่วนอีก 63% จากการสำรวจเชื่อว่าโทเคนเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ใช้สำหรับการชำระเงิน

นอกจากนี้จากการสำรวจพบว่าในสหรัฐฯ กลุ่มคนที่สนใจในคริปโตเป็นพิเศษคือกลุ่ม Gen Z โดยพบว่า 83% ของกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 24 ปีจะมีความสนใจในอนาคตของคริปโตเคอร์เรนซีมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ส่วนกลุ่ม Millennials ที่มีอายุระหว่าง 25 ถึง 34 ปีก็พบว่ามีความสนใจในอนาคตของโทเคนกว่า 71% ของลูกค้าทั้งหมด และลูกค้าที่อายุมากกว่า 65 มากกว่าครึ่งหนึ่งนั้นก็สนใจโทเคนดิจิทัลเช่นกัน

คริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ

ทุกวันนี้ภาคธุรกิจนำ Blockchain ไปใช้มากขึ้น การ Tokenization ก็เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถึการทำธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายให้มีความปลอดภัยและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น บริษัทต่าง ๆ ก็สร้างโทเคนเพื่อให้ลูกค้าของตนมีส่วนร่วมและมีประสบการณ์ใช้งานที่ดีมากขึ้น จากผลสำรวจพบว่า 55% ของลูกค้าในสหรัฐนั้นมองว่าโทเคนเข้ามาช่วยในเรื่องของการให้รางวัลได้ดีกว่า

นอกจากนี้จากการสำรวจยังเผยอีกว่า 79% ของลูกค้านั้นเต็มใจที่จะใช้โทเคนดิจิทัลถ้าหากมันใช้งานง่าย ดังนั้นธุรกิจต่าง ๆ ที่สร้างโทเคนที่ง่ายต่อการใช้งานนั้นได้เปรียบและได้ใจผู้บริโภคไปเต็ม ๆ แน่นอน

อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือจากการวิจัยคนอเมริกันมากกว่า 5,000 พบว่า 6.2% จากกลุ่มตัวอย่างนั้นไม่เคยซื้อขาย Bitcoin ส่วน 21% ของกลุ่มตัวอย่างนั้นไม่รู้จัก Bitcoin และอีก 7.3% ของกลุ่มตัวอย่างวางแผนจะซื้อ Bitcoin ในอนาคตซึ่งยังไม่ใช่ตอนนี้

ที่มา : cryptopotato

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น