<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

บริษัท Block ของ Jack Dorsey เผยกำไรกว่า 5 หมื่นล้านบาท ในไตรมาส 2 แม้รายได้จาก Bitcoin จะลดลง

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

บริษัท Block Inc. ของ Jack Dorsey รายงานผลกำไรมูลค่ากว่า 1.47 พันล้านดอลลาร์ ในช่วงไตรมาส 2 โดยมีกำไรปีต่อปี (YoY) เพิ่มขึ้น 29% แม้ว่าธุรกิจ Bitcoin (BTC) จะไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ดีนัก เนื่องจากความต้องการของลูกค้าที่ลดลง รวมถึงราคา Bitcoin ที่ลดลงด้วย 

Block Inc. ตั้งข้อสังเกตว่า สร้างรายได้จากธุรกิจ Bitcoin อยู่ทีค่ 1.79 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ ซึ่งลดลงราว ๆ 34% YoY ในขณะที่กำไรขั้นต้นของ Bitcoin อยู่ที่ 41 ล้านดอลลาร์เท่านั้น 

Block Inc. กล่าวว่ารายรับ Bitcoin ที่ลดลงนั้นมาจาก “ความไม่แน่นอนในวงกว้าง” ในสินทรัพย์ crypto โดยระบุว่า

bitazza-may-768x90

“รายได้ Bitcoin ที่ลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปีได้รับแรงหนุนหลักจากความต้องการของผู้บริโภคที่ลดลงและราคาของ bitcoin ซึ่งเกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนในวงกว้างเกี่ยวกับสินทรัพย์ crypto ซึ่งมากกว่าการชดเชยผลประโยชน์จากความผันผวนของราคา ของ Bitcoin ในช่วงไตรมาสนี้”

อย่างไรก็ตาม Block Inc. ได้เน้นว่ากำไรที่ตกต่ำของ BTC ไม่ได้สะท้อนถึงประสิทธิภาพในวงกว้างของธุรกิจ นอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตว่าผลกำไรของ BTC มีแนวโน้มที่จะผันผวนตามกาลเวลาอันเป็นผลมาจาก “การเปลี่ยนแปลงในความต้องการของลูกค้าหรือราคาตลาดของ Bitcoin”

ทั้งนี้ภายใต้กระบวนการบัญชีของสหรัฐอเมริกา คริปโตถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในงบดุล  และบริษัทต้องรายงานการขาดทุน เมื่อราคาของสินทรัพย์ลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ต้นทุน แม้ว่าจะยังไม่มีการรับรู้กำไรหรือขาดทุนจากการขายในช่วงไตรมาสดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนดูไม่ประทับใจกับรายงานผลประกอบการของ Block Inc. ในช่วงไตรมาสที่ 2 มากนัก เนื่องจาก SQ ของหุ้นของบริษัทลดลง 7.42% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการมาอยู่ที่ $83 

miningpro-may-768x90