<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>
bitkub-2022-769x90
bitkub-2022-300x250

กิจกรรมบนเครือข่ายของเจ้ามือ Bitcoin ลดลง สิ่งนี้หมายถึงอะไร?

bitkub-2022-769x90
bitkub-2022-300x250
ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ท่ามกลางตลาดหมีที่กินเวลามายาวนาน การตรวจสอบกิจกรรมของเจ้ามือ Bitcoin บนเครือข่ายได้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญในการมองหาสัญญาณการเคลื่อนไหวของราคา

ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา กิจกรรมบนเครือข่ายของวาฬ Bitcoin ได้ชะลอตัวลง หลังจากราคาของ Bitcoin อยู่ที่ระดับ 20,000 ดอลลาร์

ข้อมูลจาก DataPool พบว่า ในวันที่ 23 ตุลาคม ธุรกรรมของวาฬ Bitcoin มีปริมาณธุรกรรมอยู่ที่ 106 ธุรกรรม ซึ่งลดลงถึง 86% จากปริมาณธุรกรรมในวันที่ 25 กรกฏาคม ซึ่งมีปริมาณธุรกรรมอยู่ที่ 813 ธุรกรรม

bitazza-may-300x250
bitazza-may-768x90

การทำธุรกรรมของวาฬ

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ ปริมาณการทำธุรกรรมของเจ้ามือ Bitcoin จะเพิ่มสูงขึ้นหากมีการแกว่งของราคาอย่างกระทันหัน กิจกรรมของวาฬที่ผันผวนอาจจะบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่อาจจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง ซึ่งอาจสรุปได้ว่าหากธุรกรรมมีมากขึ้นความผันผวนของตลาดก็จะเพิ่มขึ้นตาม

ดังนั้นกิจกรรมของเจ้ามือ Bitcoin ที่ลดลงในตอนนี้ อาจจะเป็นเพราะราคาของ Bitcoin ได้แกว่งอยู่ในช่วง 19,000 ดอลลาร์ถึง 20,000 ดอลลาร์ ซึ่งสิ่งนี้แสดงถึงความผันผวนที่ลดลง

นอกจากนี้กิจกรรมบนเครือข่ายของเจ้ามือยังบอกใบ้ถึงจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดของราคา Bitcoin โดยในอดีตกิจกรรมบนเครือข่ายของวาฬจะพุ่งสูงขึ้นในช่วงที่เป็นจุดสูงสุดและจุดต่ำสูงของราคา Bitcoin ในช่วงนั้น

สิ่งที่เราต้องสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ ปลายทางของการทำธุรกรรม หากการทำธุรกรรมของวาฬมีการฝาก Bitcoin ไว้ทีกระดานเทรดจำนวนมาก อาจจะเป็นสัญญาณว่าวาฬอาจจะทำการขาย Bitcoin ได้

นอกจากกนี้กิจกรรมที่ลดลงอาจหมายถึงมีการ HODL ที่เพิ่มขึ้น โดยนักลงทุนเลือกจะเก็บ Bitcoin ไว้นอกกระดานเทรดเพราะไม่ต้องการไปยุ่งกับมัน

Source: Finbold