<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>
bitkub-2022-769x90
bitkub-2022-300x250

CZ ยืนยัน ! Binance ยัง “ปกติดี” เปิดให้ดำเนินการถอนเงินได้ตามปกติ

bitkub-2022-769x90
bitkub-2022-300x250
ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

Changpeng “CZ” Zhao CEO กระดานเทรด Binance กล่าวกับผู้ใช้ Twitter จำนวนกว่า 40,000 คนว่า Binance ยังคงปลอดภัยดี ท่ามกลางความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากการล่มสลายของ FTX กระดานเทรดคู่แข่ง โดยเขายังกล่าวเสริมด้วยว่า “ไม่มีอะไรที่ปราศจากความเสี่ยง 100%” เพราะ “กระดานเทรด Crypto เป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงโดยธรรมชาติอยู่แล้ว”

ขณะที่กระดานเทรดต่าง ๆ ต่างเผชิญกับตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นจากจำนวนการถอนเงิน หลังจากเหตุการณ์ล่มสลายของ FTX 

อย่างไรก็ตาม CZ กล่าวว่า มันเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้น เขากล่าวว่า แม้ว่าทุกคนจะถอนเงินทุนออกจากกระดานเทรด “พวกเรายังคงมีอีกหลายธุรกิจที่สามารถกำไรได้ ทุกอย่างยังคงปกติดี”

bitazza-may-300x250
bitazza-may-768x90

“ถ้าผู้ใช้บริการต้องการถอนเงินทุนออก พวกเขาก็สมควรทำ” เขากล่าว “พวกเราจะไม่ขัดขวางการเข้าถึงเงินทุนของผู้ใช้งาน และมันไม่ได้สร้างปัญหาอะไรให้กับพวกเรา”

Binance ได้เข้าร่วมกับกลุ่มกระดานเทรดเจ้าใหญ่ที่ได้เปิดเผยข้อมูลเงินทุนสำรองเพื่อแสดงความโปร่งใส หลังจากการล่มสลายของ FTX ที่ถูกฟ้องล้มละลายเมื่อวันศุกร์

CZ กล่าวว่า รายงานการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอกจะถูกเผยแพร่ออกมาภายในสัปดาห์ที่จะถึงนี้พร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลสำรองที่ได้ประกาศออกไปแล้ว

“พวกเราทำธุรกิจที่มีความเรียบง่าย” เขากล่าวเสริมว่า Binance ได้ดำเนินการโดยไม่ได้กู้เงิน การลงทุนจากบริษัททุน หรือหนี้สินใด ๆ เขายังได้กล่าวอีกว่า Binance ไม่ให้การกู้ยืมทรัพย์สินของลูกค้า ขณะที่โปรแกรมมาร์จินของ Binance ให้บริการกู้ยืมจากผลิตภัณฑ์ออมทรัพย์ของผู้ใช้ไปยังผู้ค้ามาร์จิน ระบบการจัดการความเสี่ยงอยู่ในจุดที่สามารถให้ความมั่นใจได้ว่าเงินทุนจะไม่มีทางรั่วไหลออกไปจากแพลตฟอร์ม

ที่มา: The Block