<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

เป็นไปได้หรือไม่ ? ที่ ChatGPT จะสามารถทำนายกราฟราคา Bitcoin ในอนาคต

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

เชื่อว่านักเทรด Crypto หลายคนคงจะเคยลองให้ ChatGPT ทำนายราคา Bitcoin กันมาบ้างแล้ว และก็คงจะพบว่า AI ดังกล่าวมักหลีกเลี่ยงการตอบคำถามนี้ แต่ถ้าหากเราเปลี่ยนเป็นลองถามว่า ChatGPT สามารถทำนายกราฟราคาได้หรือไม่นั้น คำตอบที่ได้รับมาก็ถือว่าน่าสนใจมากทีเดียว

สำหรับคำถามในข้างต้น ChatGPT ตอบว่า “เป็นไปได้ แต่ก็ไม่แน่นอน” เนื่องจากความสามารถในการคาดการณ์ราคาของ ChatGPT จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมทั้งความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ความสามารถของโมเดลในการเรียนรู้รูปแบบ ความสัมพันธ์ในข้อมูลนั้น และความแม่นยำของการคาดการณ์ที่สร้างโดยโมเดลของ ChatGPT

อนาคตของการคาดการณ์ราคา Crypto โดยใช้ AI นั้นยังคงอยู่ในช่วงการวิจัยและพัฒนา นักวิจัยหลายคนเชื่อว่าข้ อมูลจำนวนมหาศาลที่สร้างขึ้นโดยตลาด Crypto เมื่อรวมกับความก้าวหน้าในการเรียนรู้และเทคนิคของ AI สิ่งเหล่านี้อาจนำไปสู่การคาดการณ์ราคา Crypto ที่แม่นยำและเชื่อถือได้มากขึ้น

ChatGPT ได้รับการฝึกมาให้สามารถรวบรวมข้อมูลจำนวนมากมาประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจรวมถึงบทความข่าวการเงิน และข้อมูลตลาดอื่น ๆ ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลนี้จะทำให้ ChatGPT สามารถระบุรูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลที่สามารถช่วยในการคาดการณ์เกี่ยวกับราคา Crypto ในอนาคตได้

ขณะเดียวกัน ChatGPT ก็อธิบายว่า ในปัจจุบันมีหลายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคา Bitcoin ราคา Crypto รวมถึงข้อมูลทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัท และเหตุการณ์ทางการเมือง ทำให้การทำนายกราฟราคาที่แม่นยำนั้นเป็นเรื่องยาก นอกจากนี้ ราคา Crypto ยังได้รับอิทธิพลจากอารมณ์และการกระทำของมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้

อย่างไรก็ตาม ChatGPT ยังคงยืนยันว่า “การพัฒนา AI อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเทคนิคแมชชีนเลิร์นนิง เป็นไปได้ว่าในอนาคตอาจสามารถคาดการณ์ราคาได้แม่นยำยิ่งขึ้น”

แม้จะมีความท้าทายจากปัจจัยที่คาดเดาไม่ได้ นักวิจัยและบริษัทจำนวนมากยังคงทำงานเพื่อพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ AI สำหรับการคาดการณ์ราคา Crypto ด้วยการใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การประมวลผลภาษา การเรียนรู้เชิงลึก และการเรียนรู้แบบ reinforcement ผู้พัฒนาต่างกำลังหวังว่าจะสร้าง AI ที่สามารถทำนายราคาหุ้นได้อย่างแม่นยำโดยอิงจากข้อมูลที่หลากหลาย

โดยสรุป แม้ว่าศักยภาพของ AI ในการทำนายราคา Crypto จะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น แต่ความสามารถในการทำนายได้อย่างแม่นยำยังคงเป็นความท้าทาย นักวิจัยและบริษัทต่าง ๆ มีแนวโน้มที่จะพัฒนาคุณสมบัตินี้ต่อไป แต่สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าเนื้อแท้ของการคาดการณ์ราคา Crypto ยังคงเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนและมีความซับซ้อน ทั้งยังไม่มีการรับประกันว่าโมเดลที่ใช้ AI ในอนาคตจะสามารถทำนายได้อย่างแม่นยำ