<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

Google อัปเดตนโยบายใหม่ : ผ่อนคลายนโยบายโฆษณาเกม NFT แต่ห้ามชวนเล่นพนัน

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Google ได้ประกาศการอัปเดตนโยบายสำหรับการลงโฆษณาเกมบนบล็อกเชนที่เกี่ยวข้องกับ NFT ซึ่งจะผลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2023 นโยบายใหม่นี้คาดว่าจะส่งผลให้สามารถโปรโมตเกม NFT ได้ทั่วโลกแล้ว รวมถึงอาจจะก่อให้เกิดการสนับสนุนการพัฒนาเกม NFT ใหม่ ๆ  ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่สามารถเช่นนี้ทำได้ เนื่องจากถูกจำกัดโดยนโยบายเรื่องการโฆษณาของ Google ฉบับเดิม

ขอบเขตของการปรับปรุงนโยบาย

Google รับรู้ถึงศักยภาพและความนิยมของเกมบล็อกเชน จากความสามารถที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ในการแสดงความเป็นเจ้าของและความถูกต้องของสินทรัพย์ดิจิทัล NFT ซึ่งเป็นปัจจัยที่ผลักดัน NFT ไปใช้ในเกมกระแสหลัก

โดยนโยบายล่าสุดนี้ระบุเงื่อนไขว่า จะอนุญาตให้โฆษณาเกม NFT ได้ แต่จะต้องไม่ส่งเสริมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพนัน อีกทั้งผู้ลงโฆษณาจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะและได้รับการรับรองที่จำเป็นจาก Google ด้วย

นโยบายล่าสุดนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการสนับสนุนเกม NFT ที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ Google ยังวางระบบการระงับบัญชีที่มีความเป็นธรรมมากขึ้น โดยจะมีการออกคำเตือนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงโฆษณาสามารถทำการแก้ไขปัญหาได้ก่อนที่บัญชีจะถูกระงับหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเตือน

ที่มา: CoinGape