Home ข่าวสาร

ข่าวสาร

บทความเก่า

อิทธิพลของ Bitcoin ที่มีต่ออุตสาหกรรมในอดีตและปัจจุบัน

การพัฒนาของเทคโนโลยีมักจะมีสิ่งที่สร้างสรรค์และสิ่งที่อันตรายอยู่เสมอตลอดหน้าประวัติศาสตร์ การพัฒนาของเทคโนโลยีมักจะมีสิ่งที่สร้างสรรค์และสิ่งที่อันตรายอยู่เสมอตลอดหน้าประวัติศาสตร์ วิทยุมีอิทธิพลอย่างน่าทึ่งในการสื่อสารซึ่งเปลี่ยนความคาดหวังของเราที่มีต่อนักการเมือง ด้วยนักสื่อสารด้านวิทยุจึงจำเป็นต้องมีความหมั่นเพียรและมีไหวพริบในการที่จะชนะใจผู้ให้คะแนนเสียง ผู้ไม่เคยรู้จักพวกเขานอกเหนือจากตัวหนังสือในกระดาษ การสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยีที่ไม่ค่อยมีความชัดเจนก็มีผลกระทบขนาดใหญ่พอกันเช่น ระบบบัญชีคู่ วิธีนี้คือการเก็บข้อมูลทางการเงินในสองคอลัมน์ โดยเป็นรายรับกับรายจ่าย ผู้อ่านทุกคนก็คงจะรู้จักมันจากชีวิตประจำวัน มันถูกพัฒนาพ่อค้าในกรุงเวนิช และได้เปลี่ยนคอนเซปว่าธุรกิจคืออะไรและอะไรคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการไปตลอดกาล มันคือความคาดหวังและความหมายที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยการสร้างสรรค์ ใครก็ตามที่มีอายุแล้วกำลังอ่านบทความนี้อาจจะนึกถึงว่ามันเป็นอย่างไรเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ก่อนที่จะมี smartphone และ tablet จะมีทั่วไป การตอบจดหมายอย่างรวดเร็วเคยใช้เวลา 1 หรือ 2 วัน กลายเป็น...

บทความการวิเคราะห์ราคาเก่า