<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ก.ล.ต. สหรัฐฯ เริ่มนับเวลาถอยหลังใหม่ ในการพิจารณาอนุมัติคำขอ Bitcoin ETF ของ VanEck

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งอเมริกา (SEC) กำลังจะเริ่มการตัดสินแก่คำขอตั้งกองทุนแบบเปิดสำหรับ Bitcoin (bitcoin exchange-traded fund หรือ ETFs ) ทั้งสองตัวภายในวันที่ 5 เมษายนนี้

คำขอการตั้งกองทุนดังกล่าวนั้นได้ยื่นเสนอโดย VanEck , SolidX และ the Cboe BZX และจะได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการลงในบันทึกราชการของสหรัฐฯ(the Federal Register)ภายในวันพุธ และเริ่มนับถอยหลัง 45 วันแรกสำหรับคำสั่งว่าจะอนุมัติ จะถูกปฏิเสธหรือจะได้รับการพิจารณาเพิ่มเติม โดยคำขอนั้นได้ปรากฏครั้งแรกในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งอเมริกา (SEC) ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

เมื่อคำขอตั้งกองทุนดังกล่าวได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว ประชาชนและบุคคลภายนอกมีเวลาในการยื่นคำร้องแสดงความคิดเห็นอันเกี่ยวกับคำขอดังกล่าวได้ภายในสามสัปดาห์ คือตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ จนกระทั่งวันที่ 13 มีนาคมนี้

จากนั้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งอเมริกา (SEC) จะใช้เวลาอีกสามสัปดาห์ คือจนกระทั่งวันที่ 5 เมษายน สำหรับการตัดสิน

โดยในขณะนี้คำขอดังกล่าวได้ปรากฏในเว็บไซต์บันทึกราชการของสหรัฐฯ(the Federal Register) โดยจัดหมวดหมู่ไว้ว่าเป็นเอกสารที่เปิดให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ หรือ “the Public Inspection section” และยังหมายความอีกว่าเอกสารดังกล่าวยังไม่ถูกประกาศออกมาอย่างเป็นทางการอย่างที่ได้ปรากฎในหน้าเว็บไซต์ว่าคำประกาศอย่างเป็นทางการในบันทึกราชการของสหรัฐฯ (the Federal Register) เท่านั้น ที่ถือว่าเป็นคำประกาศแก่ประชาชนและศาลที่มีผลทางกฎหมายในขณะที่คำขอล่าสุดนั้นได้กล่าวว่าจะได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการภายในวันพุธที่ผ่านมานี้

คำขอตั้งกองทุนดังกล่าวของทั้ง VanEck และ SolidX นั้น จะได้รับการพิจารณาร่วมกับคำของขอ Bitwise Investment Management และ NYSE Arca ซึ่งได้รับการประกาศลงในบันทึกราชการของสหรัฐฯ (the Federal Register) เมื่อวันที่15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หมายความได้ว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งอเมริกา (SEC) มีเวลาถึงแค่ช่วงต้นเดือนเมษายนเท่านั้นในการพิจารณาตัดสิน

คำขอของ VanEck และ SolidX นั้นได้ถูกยื่นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว และได้รับความคาดหวังว่าจะเป็นคำขอตั้งกองทุนเปิดสำหรับBitcoin แรกที่จะได้รับการรับรองโดยกรมควบคุมหลักทรัพย์แห่งสหรัฐฯ (U.S. securities regulator) อย่างไรก็ตามคำขอในปีก่อนได้ถูกเพิกถอนไปเมื่อมีเหตุการณ์ปิดทำเนียบ และได้ถูกเสนออีกครั้งเมื่อปลายเดือนมกราคม

ถ้าหากกองทุนเปิดสำหรับBitcoinนั้นได้รับการรับรอง กองทุนดังกล่าวจะนำกระแสใหม่มาสู่ตลาด Bitcoin ที่มีแนวโน้มกลับมาเติบโตอีกครั้ง แต่ควรชั่งใจไว้ว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งอเมริกา (SEC) จะมีคำสั่งไม่พิจารณาต่อโดยเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในการยื่นคำของตั้งกองทุนเปิดบางประการก็เป็นได้ ซึ่งหมายความว่าเราอาจจะต้องรอต่อไปนานนับเดือนสำหรับคำตัดสินที่สุดต่อกองทุนเปิดทั้งสอง

เสียงตอบรับที่มาก่อนเวลา

แม้จะยังไม่ได้มีการเปิดให้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นทางการต่อคำขอตั้งกองทุนเปิดของ VanEck และ SolidX คำขอดังกล่าวกลับได้รับผลตอบรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยความเห็นแรกโดย Sam Ahn จาก Hana Trading ซึ่งได้ตั้งคำถามว่าบริษัทให้ความหมายของคุณค่าพื้นฐานของ Bitcoin ไว้อย่างไร โดยยังได้กล่าวอีกว่าคุณค่าพื้นฐานดังกล่าวนั้นมีความสำคัญต่อนักลงทุนที่กำลังคิดจะเข้าซื้อกองทุนเปิดสำหรับ Bitcoin

โดยเสียงตอบรับจาก Sam Ahn นั้นยังเป็นคำถามเกี่ยวกับคุณค่าพื้นฐานของBitcoin เช่นเดียวกันกับความเห็นอื่นๆอีกเจ็ดความเห็นต่อคำขอตั้งกองทุนเปิดสำหรับ Bitcoin อื่นๆอีกด้วย ซึ่ง Gabor Gurbacs หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ของ VanEck’s digital asset ได้ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นแก่เสียงตอบรับเหล่านี้

Read previous post:

ด้วยธรรมชาติ...

Close