<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

โวลลุ่มการซื้อขาย Bitcoin ในเวเนซุเอลาทำลายสถิติใหม่อีกครั้ง คาดเพราะวิกฤตเงินเฟ้อในประเทศ

ข้อมูลเผยประเทศเวเนซูเอล่ากลายเป็นประเทศที่มีการเทรด Bitcoin มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จนทำให้วอลลุ่มในเว็บเทรด LocalBitcoins พุ่งทะลุจุดสูงสุดที่เคยทำมา

เวเนซูเอล่าทุบสถิติมีวอลลุ่มการเทรด Bitcoin มากที่สุด

จากข้อมูลของ Coin Dance ที่คอยติดตามข้อมูลการเทรดแบบ P2P บนเว็บเทรดท้องถิ่น เช่น LocalBitcoins, Paxful และ Bisq ซึ่งก็ได้ยืนยันว่า 7 วันที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 20 กรกฎาคมเป็นช่วงที่ประเทศเวเนซูเอล่ามีการเทรดจนกระทั่งทำวอลลุ่มมากที่สุด

ในช่วงนั้นผู้ใช้งาน LocalBitcoins มีการเทรดบนเว็บเทรดจนกระทั่งวอลลุ่มพุ่งมากกว่า 57 พันล้านโบลิวาร์ มากกว่าช่วงจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ที่มีวอลลุ่มการเทรดอยู่ที่ 49 พันล้านโบลิวาร์

อย่างที่เรารู้กันว่าประเทศเวเนซูเอล่าเป็นประเทศที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงมาก สูงถึง 10,000,000 เปอร์เซ็นต์ ทำให้พลเมืองหาเครื่องมือที่จะเก็บเงินอย่างอื่น ซึ่ง Bitcion ก็ตอบโจทย์พวกเขา ส่วนเงิน Petro ที่ออกมาโดยรัฐนั้นมันกลับล้มเหลว ไม่ได้กำไรใด ๆ เลยในเดือนนี้

แต่การเทรดโบลิวาร์กับ Bitcoin ยังคงไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล

แต่เมื่อเงินโบลิเวียใน Localbitcoins เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หากเทียบเป็น Bitcoin เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเงินโบลิวาร์มูลค่า 57 พันล้านคิดเป็นเพียง 574 BTC ซึ่งน้อยกว่าในช่วงต้นปี อาจเป็นไปได้ว่าเงินโบลิวาร์ที่จะนำมาเทรดไม่ถูกสนับสนุนจากรัฐบาลที่ยังคงมีการแบนสกุลเงินต่างประเทศ

เมื่อต้นปีที่ผ่านมาการทำธุรกรรม Lightning Torch สามารถระดมทุนไปได้กว่า 0.4 BTC (ประมาณ 4,000ดอลลาร์) ในกลุ่มผู้ใช้ Bitcoin สำหรับชาวเวเนซุเอลาที่ไม่สามารถออกจากประเทศได้