<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ผู้ใช้ Cryptocurrency ระวัง พบมัลแวร์ตัวใหม่ แฝงขุดเหรียญในคอม ขโมยข้อมูลส่วนตัว

มัลแวร์ตัวใหม่นามว่า Smominru (สโมมินรู) นั้นกำลังถูกฝังอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเหยื่อกว่าครึ่งล้านเครื่องทั่วโลกแล้ว โดยมัลแวร์ดังกล่าวนั้นจะขโมยทรัพยาการเครื่องคอมของเหยื่อไปขุดเหรียญ Monero (XMR) อีกทั้งยังขโมยข้อมูลส่วนตัวอีกด้วย

มัลแวร์ตัวใหม่

บริษัทด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์นาม Carbon Black ได้อ้างว่าการวิเคราะห์หาภัยร้ายของพวกเขาล่าสุดนั้นได้ค้นพบ “ตัวแคมเป็นขุด crypto ตัวที่สอง” อ้างอิงจากรายงานของเมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยการอัพเดตการวิเคราะห์ล่าสุดของพวกเขาเผยว่ามัลแวร์ดังกล่าวนั้นสามารถที่จะขโมยข้อมูลการล็อคอินต่าง ๆ และนำไปขายบน dark web ได้ โดยรายงานเผยว่ามัลแวร์ดังกล่าวนั้นกำลังถูกพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางของเทรนด์ในยุคปัจจุบันอีกด้วย

“การค้นพบนี้บ่งชี้ให้เห็นถึงมัลแวร์ที่กำลังถูกพัฒนาให้เป็นไปในเทรนด์ที่มากขึ้น โดยมันมีความชั่วร้ายมากขึ้น และจะส่งผลทำให้หน่วนงานด้านความปลอดภัยไซเบอร์ต้องถูกบังคับให้ปรับตัวตาม”

การเปลี่ยนแปลงในตัวมัลแวร์นั้นถูกค้นพบครั้งแรกในช่วงการสืบสวนสอบสวนกิจกรรมผิดฎหมายต่าง ๆ ที่อยู่ในจุด endpoint (ปลายทาง) เช่นเครื่องคอมของเหยื่อเป็นต้น โดยนักวิจัยได้ค้นพบตัวมัลแวร์ “ระดับสูง และมีความซับซ้อน ที่จะส่งข้อมูล metadata แบบละเอียดไปยังเครือข่ายของ web server ที่ถูกแฮค”

นักวิจัยเผยว่าเทรนด์ในการพัฒนามัลแวร์ดังกล่าวนั้นจะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่ออุตสาหกรรมทางไซเบอร์ โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทด้านซอฟต์แวร์ป้องกันมัลแวร์นั้นจะต้องเปลี่ยนวิธีในการตรวจจับใหม่ และจะต้องปรับตัวให้ทันต่อมิจฉาชีพเหล่านี้