<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

ลือหึ่ง ! MicroStragy อาจโดน Margin call เป็นครั้งแรก หากราคา Bitcoin ร่วงแตะ 21,000 ดอลลาร์

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ตามรายงานผลประกอบในไตรมาสแรกของปี 2022 MicroStrategy ได้มีการแสดงรายงาน Position Bitcoin ที่ถืออยู่ว่ามีตัวเลขที่ติดลบอย่างมหาศาล สิ่งนี้ทำให้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองว่า MicroStrategy อาจจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่แจ้งเตือนให้เติมหลักประกัน Margin ให้กับ Position เป็นครั้งแรกหรือที่เรียกว่า Margin call หากราคา Bitcoin นั้นตกลงไปถึงระดับ 21,000 ดอลลาร์

Phong Le CFO คนใหม่ของ MicroStrategy ได้ตอบคำถามของ Shirish Jajodia เกี่ยวกับมาร์จิ้นของบริษัท ก่อนที่จะ Position Bitcoin ของบริษัทนั้นจะถูกแจ้งเตือนให้เพิ่มหลักประกัน Margin เป็นครั้งแรก แต่จากคำกล่าว ของ Le ทาง MicroStrategy ยังไม่จำเป็นต้องเพิ่ม Margin ให้กับ Position Bitcoinในขณะนี้

ในการแจ้งเตือนให้เติมหลักประกันเป็นครั้งแรก สำหรับ Postion Bitcoin ที่ MicroStrategy ถืออยู่นั้น  ราคา Bitcoin จะต้องลดลงครึ่งหนึ่งจากราคาต้นทุนถัวเฉลี่ยซื้อเหรียญของบริษัท ซึ่งอยู่ที่ 42,000 ดอลลาร์ในปัจจุบัน ดังนั้นการที่ราคา Bitcoin ร่วงลงไปถึงระดับ $21,000 จึงทำให้บริษัทได้รับแจ้งเตือนให้เติมหลักประกัน ซึ่งทำให้บริษัทจำเป็นต้องจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม Margin ให้กับ Position ที่ถืออยู่

bitazza-may-768x90

แม้ว่า Bitcoin มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะร่วงลงแตะระดับ 21,000 ดอลลาร์ แต่ CFO ของ MicroStrategy ก็ไม่กังวลกับเรื่องนี้ เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องมหาศาล และก่อนที่ราคา Bitcoin จะลดลงถึง $21,000 MicroStrategy ก็มักจะมีการให้เงินทุนเพื่อนำมาเพิ่ม Margin ให้กับ Position ของพวกเขา

ทั้งนี้นักวิจารณ์บางคนคาดการณ์ว่า MicroStrategy อาจเผชิญกับสถานการณ์ liquidated หรือถูก “ล้างพอร์ต” ก็ต่อเมื่อราคา Bitcoin นั้นร่วงลงไปถึงระดับ 3,000 ดอลลาร์ แต่ถึงแม้จะมีความผันผวนครั้งใหญ่ที่อาจทำให้ Bitcoin ดิ่งลงสู่ระดับเดียวกับปี 2018 แต่ MicroStrategy ก็น่าจะมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะรองรับปัญหานี้

ที่มา : u.today

miningpro-may-768x90