<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

ก.ล.ต เผย นักลงทุน LUNA ในไทยขาดทุนยับ เสียหายเกือบ 1 พันล้านบาท

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

นาย นายพงศธร ปริญญาวุฒิชัย ฝ่ายวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ทำการวิจัยผลกระทบของผู้ซื้อขายเหรียญ LUNA ในไทย

ในปีที่ผ่านเหรียญ LUNA ของเครือข่าย Terra ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเหรียญนี้ได้พุ่งขึ้นมากว่า 16,000% และราคาของเหรียญ LUNA ได้ขึ้นไปทำจุด All-Time-High เมื่อเดือนเมษายน 2022 แต่หลังจากนั้นได้เกิดเหตุการณ์ที่เหรียญ UST ซึ่งเป็นเหรียญ Stablecoin ของเครือข่าย Terra ได้เกิดหลุด Peg ดอลลาร์ จึงทำให้นักลงทุนสูญเสียความเชื่อมั่น และส่งผลทำให้เกิดการเทขายเหรียญ UST จำนวนมาก และทำให้เหรียญ LUNA ซึ่งทำงานบน Algorithmic เดียวกันได้รับผลกระทบ

ดังนั้น นาย นายพงศธร ปริญญาวุฒิชัย จึงได้ทำการศึกษาถึงพฤติกรรมและลักษณะบัญชีของผู้ซื้อขาย Luna ในไทยว่ามี พฤติกรรมเป็นอย่างไร และเขาบอกว่าตลาดคริปโตตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นช่วงขาลง และเขาได้แบ่งช่วงเวลาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อราคาของเหรียญ LUNA เป็น 3 ช่วง 

bitazza-may-768x90


และได้รวมผู้ข้อมูลบัญชีที่ซื้อขาย LUNA ในช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อแยกประเภทของนักลงทุนที่ลงทุนในเหรียญ LUNA เพียงอย่างเดียว และลงทุนในเหรียญอื่น ๆ ด้วย

จากข้อมูลจำนวนบัญชีที่เข้ามาซื้อขาย LUNA พบว่ามีบัญชีจำนวน 9,658 บัญชี เหลือคิดเป็น 3% เข้ามาเก็งกำไรในเหรียญ Luna ในช่วง Bottom out โดยสาเหตุอาจมาจาก 

  1. ปัจจัยด้านราคาของเหรียญที่เคยพุ่งไปถึง 400 เท่า ในช่วงที่กลับมาเปิดให้ซื้อขายเหรียญอีกครั้ง และ
  2. ความเชื่อมั่นในเหรียญ LUNA ซึ่งเป็นโปรเจคที่เคยติด Top 10 ของโลกคริปโต แต่จากภาพรวมการซื้อขายใน Luna พบว่ามีจำนวนบัญชีที่ขาดทุนคิดเป็นสัดส่วน 96%

และได้รวบรวมข้อมูลสัดส่วนบัญชีในแต่ละกลุ่มเพื่อมาวิเคราะห์ผลกำไร/ขาดทุน

เมื่อสรุปผลกำไร/ขาดทุนพบว่า มีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ประมาณ 980 ล้านบาท ซึ่งบทว่าส่วนใหญ่เป็นบัญชีที่เข้ามาในช่วง Fall

และเขาได้รวบข้อมูลสัดส่วนกำไรขาดทุนตามช่วงเวลาที่ศึกษา

และเขาได้สรุปออกมาว่า นักลงทุนส่วนใหญ่ซื้อขายเพื่อเก็งกำไรในระยะสั้น และมีการลงทุนตามกระแส สนใจผลตอบแทนที่สูงเป็นหลัก โดยพร้อมที่จะยอมขาดทุนเพื่อแลกกับโอกาสกำไรที่มากขึ้นในระยะสั้น และบอกว่าบทความนี้เป็นบทความที่ทำเพื่อให้นักลงทุนตระหนักถึงการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนเข้ามาตัดสินใจซื้อขายในโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความผันผวนสูง และเงินลงทุนไม่ควรมาจากการกู้ยืม หรือเป็นเงินที่ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และต้องเป็นเงินที่สามารถเสียได้

โดยสามารถเข้าไปอ่านบทความเต็ม ๆ ได้ที่นี่

Source : Secth

miningpro-may-768x90