<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

คริปโตเคอร์เรนซี และ โทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจํานวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

bitkub-2022-769x90

ก.ล.ต. กล่าวโทษ CEO ของ Zipmex กรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ บช.สอท.

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

งานเข้า นายเอกลาภ ยิ้มวิไล CEO ของ Zipmex อีกครั้งหลังประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการนำส่งข้อมูลกระเป๋าเงินดิจิทัล พร้อมแสดงความล่าช้าโดยไม่จำเป็น

ก.ล.ต. กล่าวโทษบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) นายเอกลาภ ยิ้มวิไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Zipmex ต่อกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (บช.สอท.) กรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ที่สั่งให้นำส่งข้อมูลกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ ( wallet) ที่ใช้เก็บทรัพย์สินของลูกค้า และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการโอนหรือถอนสินทรัพย์ดิจิทัล

ตามที่ Zipmex ประกาศระงับการให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล การฝากถอนเงินบาท และการฝากถอนสินทรัพย์ดิจิทัล เนื่องจากประสบปัญหากับโปรแกรม ZipUp+ หรือเรียกว่า “ซิปอัปพลัส” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของ Zipmex นั้น

bitazza-may-768x90

จากการรวบรวมและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่กล่าวข้างต้น พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) ได้สั่งให้ Zipmex และนายเอกลาภ ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Zipmex นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจการและการดำเนินงาน เช่น ข้อมูลกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (wallet) ที่ใช้เก็บทรัพย์สินของลูกค้า และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการโอนหรือถอนสินทรัพย์ดิจิทัล 

ทั้งนี้ Zipmex และนายเอกลาภมีพฤติการณ์ไม่นำส่งข้อมูลดังกล่าวแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่กำหนด และเมื่อได้รับการแจ้งเตือนจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้นำส่งข้อมูลเพียงบางส่วน ไม่ครบถ้วน รวมทั้งมีพฤติการณ์ประวิงเวลาไม่นำส่งข้อมูลตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอ โดยที่ไม่มีเหตุอันควรหรือข้ออ้างไม่สมเหตุผล

การกระทำดังกล่าวของ Zipmex และนายเอกลาภเข้าข่ายเป็นการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นความผิดและมีระวางโทษตามมาตรา 75 แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษ Zipmex และนายเอกลาภ ต่อ บช.สอท. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรม ตามลำดับ

อย่างไรก็ตามเพจ Zipmex Thailand ได้ออกมาเคลื่อนไหวต่อการกล่าวโทษของ ก.ล.ต. ทันที โดยได้ออกมาชี้แจงดังต่อไปนี้

“ตามที่ บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด ได้รับหนังสือจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในวันที่ 2 กันยายน 2565 ที่ขอให้นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับรายการโอน หรือถอนสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น ขณะนี้บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด กำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการรวบรวมเอกสาร ทั้งที่เป็นข้อมูลของบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด และบริษัท Zipmex Pte. Ltd. ที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ในการเปิดเผยของข้อมูลใด ๆ ของ บริษัท Zipmex Pte. Ltd. จำเป็นต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างสมบูรณ์ ขอให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจว่า บริษัทฯ จะดำเนินการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และผู้ใช้บริการทุกราย”

ปัจจุบัน Zipmex คงอยู่ในช่วงการฟื้นฟูธุรกิจโดยได้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการระดมทุนกับนักลงทุนเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเตรียมทำสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) ต่อคณะกรรมการเพื่อทำการซื้อขายหุ้นเหล่านี้ โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นปลายเดือนกันยายนนี้

miningpro-may-768x90