<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>
bitkub-2022-769x90
bitkub-2022-300x250

รัสเซียส่งไฟให้คาซัคสถานใช้ในการขุดคริปโต

bitkub-2022-769x90
bitkub-2022-300x250
ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

รัสเซียได้เข้าช่วยเหลือคาซัตสถานด้านพลังงาน โดยได้จัดหาไฟฟ้าให้แก่นักขุดคริปโต การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของนักขุดคริปโตในคาซัคสถาน

สื่อ RBC ของรัสเซียได้เปิดเผยว่า รัฐบาลรัสเซียได้เรียกร้องให้แก้ไขข้อตกลงด้านพลังงานระหว่างประเทศทั้ง 2 ประเทศ

bitazza-may-300x250
bitazza-may-768x90

สิ่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าทั้งสองประเทศจะเดินหน้าไปด้วยกัน และสิ่งที่ทางรัฐบาลรัสเซียได้ทำเพื่อให้ทั้ง 2 ประเทศเดินหน้าไปด้วยกันได้ก์คือ การจัดหาพลังงานให้กับคาซัคสถานเพื่อใช้ในการขุดคริปโต

รัสเซียได้ทำการส่งพลังงานผ่านทางบริษัท Inter RAO ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย 

หลังจากการปราบปรามการขุดคริปโตในจีน ทำให้บริษัทต่าง ๆ มองหาหลุมหลบภัยที่จะเอื้ออำนวยต่อการขุดคริปโต ซึ่งมีหลายบริษัทได้ทำการย้ายไปประเทศคาซัคสถาน

การที่รัสเซียเข้ามาให้การสนับสนุนด้านพลังงานกับคาซัคสถาน ถือเป็นการสนับสนุนที่สำคัญ เนื่องจากประเทศในแถบเอเชียกลางมีปัญหาในเรื่องของพลังงาน ซึ่งได้รับผลกระทบจากที่พลังงานมีราคาเพิ่มสูงขึ้น

หลังจากเกิดวิกฤตด้านพลังงานในคาซัคสถานในเดือนมกราคม ทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องหยุดจ่ายไฟให้กับบริษัทขุดคริปโตประมาณ 200 บริษัท ถึงแม้จะเป็นการหยุดจ่ายไฟชั่วคราว แต่สิ่งนี้ก็เน้นย้ำถึงสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศ

อุตสาหกรรมการขุดคริปโตในคาซัคสถาน

หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้บริษัทขุดคริปโตส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในคาซัคสถานก็คือ กฏระเบียบที่หละหลวมของประเทศ 

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คาซัคสถานได้นำเสนอร่างกฏหมายฉบับแรกเกี่ยวกับการขุด Cryptocurrency เพื่อตรวจสอบอุตสาหรกรรมในประเทศ โดยผู้ที่นำเสนอคือ นาย Mäjilis ซึ่งผู้แทนสภาผู้แทนราษฎรของรัฐสภาคาซัคสถาน

แม้ว่าการขุดคริปโตจะมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ แต่อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รับการควบคุม เนื่องจากกฏหมายการจดทะเบียนของบริษัทขุดคริปปโต เป็นการจดทะเบียนโดยสมัครใจ ซึ่งส่งผลให้มีหลายบริษัทหลีกเลี่ยงการจดทะเบียน

การขาดกรอบกำกับดูแลที่เหมาะสมได้นำไปสู่การใช้พลังงานในการขุดคริปโตอย่างไม่ระมัดระวัง ซึ่งทำให้ส่งผลกระทบด้านพลังงานของประเทศ

Source : Cryptonews