<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

อดีตทนายความของ SEC ออกโรงเตือน !  ‘ชะตากรรมของ Binance อาจตกอยู่ในอันตรายให้นักลงทุนระวัง’

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

อนาคตของ Binance อาจตกอยู่ในอันตราย John Reed Stark อดีตทนายความของแผนกบังคับใช้กฎหมายของ SEC กล่าว

John Reed Stark ได้อ้างถึงสัญญาณอันตรายที่รายล้อม Binance อยู่ในขณะนี้ รวมไปถึงการกระทำของ CFTC ที่ทำการยื่นฟ้อง Binance ในข้อหาละเมิดกฎหมาย, การรวมเงินของผู้ใช้บริการ และการขาด Proof-of-Reserve และการตรวจสอบด้านการเงิน

เขายังได้แสดงความกังวลต่อการเลิกจ้างนักตรวจสอบบัญชี รวมไปถึงที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของ Binance ที่ยังคงเป็นปริศนาอีกด้วย

John Reed Stark ได้ชี้ให้เห็นว่า การตรวจสอบ Proof-of-Reserve ของ Binance ที่ทางบริษัทใช้เป็นหลักฐานแสดงถึงความมั่นคงทางการเงินของบริษัทเมื่อก่อนหน้านี้ ไม่ถือว่าได้รับความเชื่อถือจาก Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)

John Reed Stark กล่าวว่า หลักฐาน Proof-of-Reserve ของ Binance นั้นไม่เพียงพอและหน่วยงานทางกฎหมายจะไม่ยอมรับรายงานฉบับนี้ว่า สามารถใช้เพื่อยืนยันอะไรได้ ซึ่ง Binance ได้โต้ว่า การตรวจสอบทางการเงินด้วยวิธีดั้งเดิมนั้นยังคง “ห่างไกล” จากการที่ผู้เชี่ยวชาญทางบัญชียังคงขาดความเข้าใจในระบบนิเวศของ Crypto

การดำเนินการของ CFTC ที่มีต่อ Binance อาจเป็น “ธงแดง” หรือสัญญาณเตือนที่สำคัญที่สุด ตามคำกล่าวของ John Reed Stark โดยการกระทำนี้ ได้ฟ้องร้อง Binance ว่า ทางบริษัท ได้บีบให้เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการทำการหลบเลี่ยงกฎหมายของสหรัฐฯ มาตั้งแต่ช่วงปี 2018 

ด้วยการที่ Binance มี ‘ธงแดง’ จำนวนมาก และมีโอกาสที่จะถูกฟ้องร้องทั้งในทางแพ่งและอาญา ทำให้ John Reed Stark แนะนำผู้ใช้ที่มีบัญชี Binance ย้ายสินทรัพย์ออกจากกระดานเทรดให้เร็วที่สุด


ที่มา: U.Today