<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ธนาคารกลางแห่งประเทศเลบานอนแย้ม “สกุลเงินดิจิตอลออกโดยรัฐบาล”

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ฯพณฯท่าน ริอาด ซาลาเม หรือผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศเลบานอน หรือ Banque Du Liban (BDL) ได้ออกมากล่าวในการประชุมในเมืองเบรุตว่าทางรัฐบาลกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการออกสกุลเงินคริปโตที่มีรัฐบาลเป็นผู้หนุน นายซาลาเมยังได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับ Bitcoin และอนาคตของสกุลเงินดิจิตอลในประเทศเลบานอนอีกด้วย

เลบานอนกำลังเตรียมพร้อมสู่อนาคตแห่งเงินอิเลคทรอนิคส์

อ้างอิงจากสำนักข่าว Zawya และ The Daily Star นายซาลาเมกล่าวว่าเขาเข้าใจว่า “สกุลเงินดิจิตอลนั้นจะมีความโดดเด่นมากในอนาคต”

โดยนายซาลาเมได้ขึ้นพูดในงาน Corporate Social Responsibility ในเมืองเบรุต ที่มีธนาคารกลางเป็นผู้ให้การสนับสนุน

“ทาง BDL จะต้องทำการวางแผนประชุมและจัดการก่อนที่จะริเริ่มกระทำการใดๆ” เขากล่าว “และทำการพัฒนาระบบการป้องกันจากอาชญากรด้านไซเบอร์” รายงานจาก The Daily Star

นายซาลาเมยังได้มีการกล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการออกสกุลเงินดิจิตอลที่มีรัฐบาลเป็นผู้หนุนหลัง โดยในรายงานข่าวได้มีการอ้างอิงถึงคำพูดของเขาว่า “สกุลเงินดิจิตอลตัวใหม่นี้จะตกอยู่ภายใต้กฎหมายของเลบานอนและจะถูกควบคุมดูแลโดย BDL” ทว่าทางธนาคารกลางก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสกุลเงินดังกล่าวว่าจะมีการเปิดตัวอย่างไรในประเทศ

นายซาลาเมกล่าวคอมเม้นถึงปัญหาของสกุลเงินคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Bitcoin โดยอธิบายถึง “การต่อต้านของธนาคารกลางเนื่องจากว่ามันไม่สามารถทำให้ถูกกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ” โดยอ้างอิงจากบทความของหนังสือพิมพ์ The Daily Star นั้น ทางธนาคารกลางสรุปว่า “Bitcoin และกสุลเงินคริปโตอื่นๆถือเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงสำหรับผู้บริโภคและระบบการจ่ายเงิน”

“เจ้าพวก [cryptocurrency] เหล่านี้ไม่ใช่สกุลเงิน แต่ควรจะเป็นสินค้าที่ราคาของมันมีการขึ้นและลงโดยไม่มีเหตุผล” กล่าวเตือนโดยนายซาลาเม “ด้วยสาเหตุนี้ ทาง BDL ได้แบนการใช้งานสกุลเงินดังกล่าวในตลาดของเลบานอน”

[rsnippet id=”1″ name=”AdSense In-article ad 1″]

กลับมาที่หัวข้อสกุลเงินดิจิตอลของรัฐบาล เขาได้คาดการณ์ว่า “สกุลเงินดิจิตอลจะถูกออกให้โดยธนาคารกลาง และจะเปิดให้ใช้งานในอีก 2-3 ปีข้างหน้า”

“เป้าหมายหลักของโครงสร้างด้านการเงินของธนาคารกลางนั้นมีขึ้นเพื่อทำให้สกุลเงินของประเทศนั้นมีความเสถียร และปกป้องเศรษฐกิจของประเทศเลบานอน”

แม้ว่าผู้ว่าฯของธนาคารกลางเลบานอนจะรู้สึกได้ว่าสกุลเงินดิจิตอลอย่างเช่น Bitcoin ถือเป็นภัยต่อผู้ใช้งาน แต่เขาไม่รู้สึกว่าสกุลเงินดิจิตอลที่มีเงินหลักของประเทศมาหนุนไว้จะมีความเสี่ยงตาม

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น