<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ธนาคารกรุงศรีประกาศทดสอบระบบ Blockchain Interledger โอนเงินไทย – สิงคโปร์สำเร็จแล้ว

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

แม้นว่าก่อนหน้านี้เมื่อประมาณช่วงปลายปีที่แล้วทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ได้เข้าร่วมกับทาง RippleNet เพื่อช่วยบริษัทปิโตรเคมีด้านการโอนเงินระหว่างประเทศผ่านระบบ Blockchain ของ Ripple

ล่าสุดทางธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้ประกาศว่าประสบความสำเร็จในการนำร่องการโอนเงินระหว่างประเทศแบบเรียลไทม์ ระหว่างไทย-สิงคโปร์ ด้วยเทคโนโลยีของ Interledger เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพิ่มสภาพคล่องและลดต้นทุน

อ้างอิงจากเว็บอีไฟแนนซ์ไทย กล่าวว่า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY ได้ประกาศความสำเร็จในการนำร่องการโอนเงินระหว่างประเทศแบบเรียลไทม์ (Real time) ระหว่างไทย-สิงคโปร์ ด้วยเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า Krungsri Blockchain Interledger โดยมีความร่วมมือจาก MUFG Bank มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น และธนาคาร Standard Chartered สิงคโปร์ โดยทางธนาคารกล่าวว่าความสำเร็จดังกล่าวจะช่วยให้เกิดสภาพคล่องระหว่างบริษัทในเครือ ให้มีประสิทธิภาพและยังก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

โดยทางธนาคารยังกล่าวอีกว่าจากความสำเร็จนี้ จะเป็นการลดต้นทุนได้อีกมากมาย โดยการโอนเงินระหว่างประเทศแบบเรียลไทม์ครั้งนี้ถูกทดสอบผ่านระบบ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย

นายฐากร ปิยะพันธ์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้บริหารสายงานดิจิทัลแบงก์กิ้งและนวัตกรรมธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การนำนวัตกรรม Krungsri Blockchain Interledger มาใช้ในการโอนเงินแบบ Real Time นั้นใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น

เมื่อปี 2017 ทางธนาคารกรุงศรีอยุธยาก็ได้นำนวัตกรรม Krungsri Blockchain Interledger มาใช้ในการโอนเงินระหว่างประเทศสำหรับภาคธุรกิจไทยเป็นรายแรก โดยการให้บริการโอนเงินระหว่างบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และคู่ค้าในต่างประเทศของ IRPC อีกด้วย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนลเชียล กรุ๊ป (MUFG) กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น