<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

“Libra นั้นไม่ควรกล้าดีมาแข่งกับเงินยูโร” กล่าวโดยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเยอรมัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแห่งประเทศเยอรมันนาย Olaf Scholz  ได้เข้ามาร่วมวงถกเถียงเกี่ยวกับเหรียญ Libra ในที่สุด ซึ่งนาย Scholz ได้ร้องขอให้ผู้ออกกฎหมายพิจารณาเหรียญ Libra ของ Facebook ให้ดี ๆ เกี่ยวกับข้อกังวลด้านการคุ้มครองผู้ใช้งานและความเป็นไปได้ที่มันจะเข้ามาปฏิรูปในโซนยุโรป

เขาได้กล่าวว่า:

“เงินยูโรเป็นและจะต้องเป็นวิธีการชำระเงินที่ถูกกฎหมายเพียงวิธีเดียวในทวีปยุโรป”

รัฐมนตรีกระทรวงการคลังแห่งฝรั่งเศส นาย Bruno Le Maire ก็เห็นเช่นเดียวกัน โดยเขากล่าวว่า:

“หมดคำถามแล้ว Libra จะไม่มีวันได้เข้ามาเป็นเงินของประเทศ”

เหรียญ Libra อาจเข้ามาแทรกแซงการจัดการเศรษฐกิจของรัฐผ่านนโยบายการเงิน จากที่นาย Scholz กล่าว “การออกสกุลเงินไม่ได้เป็นหน้าที่ของบริษัทเอกชนเพราะนี่เป็นองค์ประกอบหลักของอำนาจอธิปไตยของรัฐ”

ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา นาย Markus Ferber สมาชิกรัฐสภายุโรปได้เรียกร้องให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบ Facebook เพื่อหยุดยั้งนานาประเทศในการทำหน้าที่เป็น “เงาของธนาคาร”

นอกจากนี้นาย Scholz ยังได้พูดถึงความพยายามของเยอรมันและพันธมิตรของในการรับรองเสถียรภาพทางการเงิน การคุ้มครองผู้บริโภคและการป้องกันการฟอกเงินรวมถึงจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ก่อการร้าย” ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลระหว่างประเทศขึ้นเรียกว่ากลุ่ม G7

ระหว่างนี้ทางคณะกรรมาธิการการธนาคารวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาก็รับฟังคำให้การเกี่ยวกับเหรียญคริปโตของ Facebook

ที่มา coindesk