<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

บริษัทปูนยักษ์ใหญ่ในไทย SCG เผย Blockchain สามารถลดต้นทุนได้กว่า 70% หลังจากใช้มาแล้ว 1 ปี

บริษัทปูนซีเมนต์ยักษ์ใหญ่ในไทย SCG เผยนำ Blockchain มาใช้กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ชำระเงินและวางบิลแล้ว โดยมุ่งเพื่อนำเทคโนโลยี Blockchain มาช่วยลดต้นทุนและย่นระยะเวลาของขั้นตอนต่าง ๆ 

โดยแพลตฟอร์มที่นำ Blockchain มาใช้งานนั้นเรียกว่า B2P (Blockchain Solution for Procure-toPay) ซึ่งทางผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและการลงทุนของ SCG นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม ก็ได้ออกมากล่าวว่า

การนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง, วางบิลและชำระเงินหรือที่เรียกว่า B2P (Blockchain Solution for Procure-to-Pay) ของเอสซีจีกับคู่ธุรกิจนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำ Digital Transformation หรือการปรับเปลี่ยนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านการสร้างความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญอย่าง “ดิจิทัล เวนเจอร์ส” ซึ่งเป็นผู้พัฒนานวัตกรรมทางการเงินชั้นนำ เพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น”

ทั้งนี้ทาง SCG ได้ทดลองใช้ระบบดังกล่าวกับการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้าทางธุรกิจมาแล้ว เช่น อะไหล่ วัตถุดิบ เป็นระยะเวลากว่า 1 ปี ทาง SCG ยังเผยอีกด้วยว่าเมื่อนำแพลตฟอร์มมาใช้งานแล้วย่นระยะเวลาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างลงถึงครึ่งหนึ่ง ทำให้ทางบริษัททำการจัดซื้อจัดจ้างได้สะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังช่วยลดต้นทุนต่อรายการได้ถึง 70 เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้คู่ค้ากับ SCG ก็ยังได้รับประโยชน์ด้วย เพราะคู่ค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดซื้อจัดจ้างได้แบบเรียลไทม์และได้รับการชำระเงินตรงเวลา พร้อมทั้งยังสามารถขอสินเชื่อจากธนาคารผ่านทางระบบ B2P ได้อีกด้วย

ทาง SCG ยังเผยอีกด้วยว่าได้วางแพลนจะขยายให้ B2P นี้ไปใช้กับการขายสินค้าและบริการให้กับลูกค้าอีกด้วย โดย SCG เผยว่าจะขยายพื้นที่การบริการ B2P นี้ให้ 

“ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการส่งใบเรียกเก็บเงิน (Bill Presentment) การเก็บรวบรวมเอกสาร (Collection) และการจ่ายเงิน (Payment) ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในมุมต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ รวมถึงสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้า”

อย่างไรก็ตามด้านความปลอดภัยก็เป็นข้อสำคัญที่สุดที่จะต้องคำนึงถึงซึ่งบริษัทได้เน้นย้ำเอาไว้ว่า

“แม้การนำเทคโนโลยี Blockchain หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ มาใช้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความถูกต้องในการดำเนินธุรกิจได้ แต่ธุรกิจควรคำนึงถึงการใช้งานที่ช่วยทำให้ข้อมูลเกิดความน่าเชื่อถือ  มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีนั้น ๆ เป็นอย่างดี เพื่อให้คนในองค์กรสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสิ่งสำคัญคือต้องคิดและเริ่มต้นให้เร็ว หากองค์กรใดต้องการเริ่มต้นใช้งานเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยเฉพาะแพลตฟอร์ม B2P เอสซีจีก็ยินดีที่จะแบ่งปันองค์ความรู้ให้กับองค์กรต่าง ๆ ที่สนใจเช่นกัน”