<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

โดเมนเนมของ Ethereum ถูกใช้เป็นตัวค้ำประกันเงินกู้เป็นครั้งแรกของโลก

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ผู้ให้บริการกู้ยืมเงิน Rocket LP DAO ใช้โทเค็น NFTs สร้างหลักประกันเงินกู้โดยปล่อยให้กู้ $1,000 ในสัปดาห์นี้ โดยมีผู้กู้ได้นำชื่อโดเมน Ethereum Name Service นามว่า “brantly.eth” มาเป็นหลักประกัน

ทั้งนี้ความเป็นเจ้าของชื่อโดเมน ENS จะถูกแปลงเป็นโทเค็น NFT ซึ่งเอาไว้เป็นหลักประกันโดยหลักประกันนี้ก็จะถูกส่งมอบให้กับผู้ให้บริการกู้ยืมเงิน Rocket ถือครองเอาไว้เป็นการชั่วคราว ตัวโทเค็น  NFTs นี้ก็คือโทเค็น ERC-721 ซึ่งเอาไว้สร้างไว้แทนค่าสินทรัพย์ดิจิทัลหรือสินทรัพย์จริงๆ ซึ่ง ERC-721 นี้มักจะเอาไว้แปลงกรรมสิทธิ์ในบรรดาทรัพย์สินต่างๆ ที่เรามีอยู่ให้เป็นรูปแบบของโทเค็นทำให้มันสามารถโอนกันไปมาได้โดยใช้ smart contract

การกู้เงินทำงานอย่างไร

Rocket LP DAO ได้ปล่อยกู้ให้กับนาย Brantly Millegan  ผู้สร้าง ENS เป็นเงิน 6.5 ETH ($1,000) เป็นระยะเวลา 90 วัน โดยผู้กู้นั้นได้วางหลักประกันไว้ให้กับผู้ให้กู้ยึดหน่วงเอาไว้ ซึ่งการกู้ยืมครั้งนี้มันมีความพิเศษตรงที่นาย Millegan นั้นได้นำเอาชื่อโดเมน Ethereum ของตนมาเป็นหลักประกันเงินกู้จำนวนดังกล่าว

ชื่อโดเมน brantly.eth นี้จะถูกแปลงเป็นโทเค็น NFTs และให้ Rocket ยึดหน่วงเอาไว้และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการกู้เงินนาย Millegan จะต้องชำระหนี้เงินคืนพร้อมกับดอกเบี้ยอีก 15% ในช่วงระยะเวลาการกู้เงิน 90 วันนี้ Rocket จะเป็นผู้มีสิทธิเหนือโดเมน brantly.eth นี้ทั้งหมด หากนาย Millegan ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดหรือผิดนัดไม่ชำระหนี้ Rocket ก็จะมีสิทธิยึด brantly.eth พร้อมกับมีสิทธิห้าม Millegan ไม่ให้เข้าถึงโดเมนนี้ได้อีก

อย่างไรก็ตามด้านนาย Millegan ก็ได้กล่าวในโพสต์ Medium เอาไว้ว่าแม้ว่ามูลค่าของชื่อโดเมนหากคิดเป็นตัวเงินแล้วอาจไม่ได้มาก แต่นาย Millegan ก็กล่าวว่าชื่อโดเมนนี้มันเป็นชื่อของเขาและมันมีมูลค่าทางจิตใจสูงมาก

จากกรณีดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าเมื่อผู้ใช้งานเริ่มเข้าร่วมระบบนิเวศ Ethereum เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และนักพัฒนาต่างมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและลดความซับซ้อนของ user experience การกู้เงินหรือให้สินเชื่อโดยนำโทเค็น NFTs มาใช้มีแนวโน้มที่จะเติบโตและได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเพราะลูกหนี้ต่างมองหาช่องทางเพิ่มสภาพคล่องให้กับตนและเจ้าหนี้ก็สามารถมองหาหลักประกันที่ไม่จำเป็นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงเสมอไป

ที่มา : cointelegraph, decrypt

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น