<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

กสิกรไทยจับมือ ส.ตราสารหนี้ ออกหุ้นกู้ยูโรผ่าน Blockchain ตัวแรก คนไทยเฮ

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

อ้างอิงรายงานจากสื่อข่าว bangkokbiznews ที่เผยหัวข้อในวันนี้ว่า กสิกรไทยได้จับมือกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเพื่อออกหุ้นกู้สกุลเงินยูโรมูลค่ากว่า 17 ล้านยูโร อายุ 3 เดือน ซึ่งกลายเป็นธนาคารแห่งแรกในไทยที่เสนอขายหุ้นกู้ผ่านเทคโนโลยี บล็อกเชน

นายจงรัก รัตนเพียร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า : 

“ธนาคารกสิกรไทยร่วมกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ได้ดำเนินการเสนอขายและออกหุ้นกู้สกุลเงินยูโรให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศผ่านเทคโนโลยี Distributed Ledger Technology (DLT) หรือบล็อกเชน ( Blockchain)” 

ภายใต้โครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน ซึ่งธนาคารกสิกรไทยจะเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกในประเทศไทยที่เสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศผ่านโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมธุรกรรมในครั้งนี้

หุ้นกู้สกุลเงินยูโรที่ออกในครั้งนี้ เป็นหุ้นกู้ชนิดที่ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ , ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้น 17 ล้านยูโร แบ่งเป็น 17,000 หน่วย อายุหุ้นกู้ประมาณ 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.52% ต่อปี และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับสูงสุด “F1+(tha)”

สำหรับการออกหุ้นกู้สกุลเงินยูโรมูลค่า 17 ล้านยูโรในครั้งนี้ อยู่ภายใต้โปรเจคหุ้นกู้ธนาคารกสิกรไทย ที่มีวงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุญาตให้ธนาคารสามารถเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ Medium Term Note ได้ภายในระยะเวลา 2 ปี

นอกจากนี้แล้ว การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ยังมีความพิเศษกว่าการเสนอขายแบบทั่วไป เนื่องจากธนาคารได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมในตลาดทุนไทย ซึ่งได้นำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในงานนายทะเบียนหลักทรัพย์ เพื่อยกระดับการพัฒนาตลาดทุนไทย

โดยธนาคารร่วมกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ซึ่งได้รับการอนุมัติจากทางสำนักงาน ก.ล.ต.ให้ใช้โปรเจคนำร่อง Registrar Service Platform Phase 1 (RSP1) และบรรจุอยู่ในโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน

เทคโนโลยีดังกล่าวถือเป็น โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนในเฟสที่ 1 โดยเทคโนโลยีดังกล่าวมีความปลอดภัยสูง มีความยืดหยุ่น สามารถรองรับการเสนอขายหุ้นกู้ได้หลายรูปแบบหลายสกุลเงิน

นายธาดา พฤฒิธาดา กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเปิดเผยว่า :

“สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ยินดีกับความสำเร็จของธนาคารกสิกรไทยที่เป็นธนาคารรายแรกที่ออกหุ้นกู้โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน”

ซึ่งหุ้นกู้สกุลเงินยูโรชุดนี้เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันชั้นนำในประเทศหลายแห่ง ที่แสดงความจำนงร่วมใช้งานระบบภายใต้โปรเจค Registrar Service Platform Phase 1  นั่นเป็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบงานในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน โดยประยุกต์ใช้ Distributed Ledger Technology (DLT) หรือเทคโนโลยี Blockchain มาช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลผู้ถือครองตราสารหนี้ โดยที่ผู้ร่วมตลาดทุกรายจะใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลชุดเดียวกัน

โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องในตลาดตราสารหนี้ไทยมากมาย อาทิ ผู้ออกตราสารหนี้ , นายทะเบียน , ผู้จัดการการจัดจําหน่าย , ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งมุ่งหวังยกระดับโครงสร้างพื้นฐานในตลาดแรกของตราสารหนี้ภาคเอกชนให้เป็น DLT Scripless Corporate Bond

โปรเจค RSP1 จะเป็นก้าวแรกของการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในวงการตราสารหนี้ของไทย และจากการจัดการออกและขายหุ้นกู้ของธนาคารกสิกรไทยด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนในครั้งนี้ จะเป็นต้นแบบและมาตรฐานในการพัฒนาเพื่อใช้สำหรับตลาดตราสารหนี้ไทยต่อไปในอนาคต