<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

CEO ของ Ripple เตรียมได้ทนายความคนใหม่มาสู้คดีกับ SEC

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

อัยการ James K. Filan ซึ่งเขามักแชร์ข่าวเกี่ยวกับการตอบโต้ทางกฎหมายของ Ripple ในคดีฟ้องร้องกับทางสำนักงาน ก.ล.ต. ล่าสุดเขาได้ทวีตว่า Nicole Tatz จะเป็นทนายความคนใหม่ได้เข้าร่วมทีมกับ Ripple ซึ่งมาจากสำนักงานกฎหมาย Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP

Tatz จะเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของซีอีโอบริษัทอย่าง Brad Garlinghouse

จากเว็บไซต์ของสำนักงานกฎหมาย Tatz จะมุ่งเน้นไปที่การดำเนินคดีและการบังคับใช้ทางกฎหมาย

ในขณะที่ Ripple มีทนายความคนใหม่เข้าร่วมทีม แต่ทางสำนักงาน ก.ล.ต. กลับมีทนายความคนหนึ่งออกจากหน่วยงานไป

ก่อนหน้านี้ U.Today รายงานว่า Dugan Bliss ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพิจารณาคดีของหน่วยงานทางด้านหลักทรัพย์ ได้ลาออกจากสำนักงาน ก.ล.ต. หลังจากที่ทำงานมานานกว่าสิบปี และในขณะนี้ เขาขออนุญาตจากศาลในการถอนตัวจากการทำงานในคดีของ Ripple อีกด้วย

ที่มา: U.Today