<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ผู้พิพากษาสหรัฐฯ ได้สั่งห้ามไม่ให้นักลงทุน XRP เข้าไปแทรกแซงการพิจารณาคดีของ Ripple

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ผู้พิพากษา Analisa Torres ตัดสินว่า กลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าของเหรียญ XRP ยังคงสามารถนำเสนอ “มุมมอง” ของพวกเขาในระหว่างการพิจารณาคดีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) และ Ripple ได้แม้ว่า พวกเขาจะถูกสั่งห้ามไม่ให้มีการแทรกแซงในฐานะจำเลยก็ตาม

เราทุกคนได้รับสถานะเป็นแค่ “อาสาสมัคร”

“เราทุกคนได้รับสถานะเป็น ‘ผู้อาสาสมัครให้การต่อศาล’ (amicus curiae) ในวันนี้” นาย John Deaton ทนายจากสำนักงานกฎหมาย Deaton ซึ่งเป็นตัวแทนของนักลงทุน XRP กล่าวบน Twitter

Amicus Curiae นั้นหมายถึง บุคคลหรือองค์กรที่ไม่ใช่คู่ความในคดี  แต่สมัครใจในการให้ข้อมูลแก่ศาล  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคดีในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดี  

อย่างไรก็ตามแม้ว่านักเทรด XRP จะไม่มีสิทธิ์เข้าแทรกแซงในคดีนี้ แต่ผู้พิพากษา Torres กล่าวเสริมว่า หน่วยงานกำกับดูแลอาจจำเป็นต้องดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับนักลงทุน XRP บางราย และพวกเขาอาจได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในฐานะจำเลย

ในขณะเดียวกันฝั่งทางด้านของหน่วยงานกำกับดูแลได้โต้แย้งว่า ไม่ควรอนุญาตให้นักเทรด XRP ทำหน้าที่เป็นอาสาสมัคร (Amicus) โดยอ้างว่าพวกเขาไม่ใช่ฝ่ายที่เป็นกลาง แต่ผู้พิพากษา Torres ไม่เห็นด้วยและตัดสินว่า “สถานะ amici เป็นผู้สร้างสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการพิจารณาคดี”

คำตัดสินของศาลได้รับการยกย่องว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าในคดี โดยนาย Stuart Alderoty ที่ปรึกษาทั่วไปของ Ripple กล่าวว่า “การตัดสินในครั้งนี้ถือเป็นก้าวที่สำคัญ (และเป็นบวก) ต่อคดีของ Ripple”