<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

UOB จับมือ ADDx แปลงเงินมูลค่ากว่า 1.2 พันล้านบาทให้กลายพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนแบบดิจิทัล

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ธนาคาร United Overseas Bank (UOB) ของสิงคโปร์และบริษัทตลาดหลักทรัพย์ดิจิทัล ADDX ได้ประกาศในวันนี้ว่า พวกเขาได้ทำการแปลงพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-linked Bond: SLB) มูลค่า 50 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (37 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ให้กลายเป็นรูปแบบดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและเทคโนโลยีสัญญา Smart contract

พันธบัตรใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนมูลค่า 675 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (496 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ที่ออกเมื่อวันที่ 29 กันยายนโดย Sembcorp Industries ผู้ให้บริการด้านพลังงานในสิงคโปร์ผ่านบริษัทในเครือ Sembcorp Financial Services (SFS) ที่ถือหุ้นส่วนใหญ่ทั้งหมด ทั้งนี้พันธบัตรการส่งเสริมความยั่งยืนที่เชื่อมโยงอยู่กับ Sembcorp Industries ถือเป็นพันธบัตรแบบดิจิทัลครั้งแรกที่ถูกออกโดยบริษัทด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เทคโนโลยีบล็อคเชนและสัญญา Smart contract จะช่วยให้ผู้ออกพันธบัตรดิจิทัลสามารถดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ที่มาพร้อมการระบบอัตโนมัติ เช่น การจ่ายคูปองและการปรับอัตราคูปอง การแปลงพันธบัตรเป็นดิจิทัลแถมยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการออกบัตรและการบริหารจัดการล่วงหน้า นอกจากนี้แล้วพันธบัตรดิจิทัลยังจะช่วยนำเสนอพันธบัตรแบบเศษส่วนให้กับนักลงทุนอีกด้วย เพื่อช่วยทำให้พวกเขาสามารถกระจายพอร์ตการลงทุนได้มากขึ้น เนื่องจากขนาดพันธบัตรที่เล็กลง

พันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืน เป็นพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนโดยขึ้นอยู่กับเป้าหมายโดยรวมของบริษัทผู้ออกที่จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านดีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีผลการทำงานเชื่อมโยงกับอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว (คูปอง) ที่จ่ายให้กับนักลงทุน 

ทั้งนี้ Sembcorp มุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายในการลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เท่ากับ 0.40 ตันของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อเมกะวัตต์ชั่วโมง (tCO2e/MWh) หรือต่ำกว่าภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2025 หากบริษัททำไม่สำเร็จตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด อัตราดอกเบี้ยคูปองจะเพิ่มขึ้น 0.25% ต่อปีนับจากวันที่ชำระดอกเบี้ยครั้งแรกหรือหลังวันที่ 1 เมษายน 2026

“การร่วมมือกับ ADDX ในครั้งนี้จะช่วยให้ลูกค้าในองค์กรของเรา เช่น Sembcorp ได้รับประโยชน์จากการออกพันธบัตรดิจิทัลเพื่อความปลอดภัย ลดระยะเวลา และประสิทธิภาพด้านต้นทุน ความคิดริเริ่มดังกล่าวจะช่วยให้ลูกค้าองค์กรของเราในสิงคโปร์และทั่วทั้งภูมิภาคสามารถดึงดูดฐานนักลงทุนได้วงกว้างมากขึ้น และเพลิดเพลินไปกับผลประโยชน์จากการแปลงสินทรัพย์ให้กลายเป็นโทเค็น” Frederick Chin หัวหน้ากลุ่มธนาคารและตลาดค้าส่งของ UOB กล่าวในแถลงการณ์ “การใช้เทคโนโลยีบัญชีแยกประเภทแบบกระจาย (DLT) และการแปลงโทเค็นสินทรัพย์มีศักยภาพที่แข็งแกร่งในการปรับปรุงวิธีที่ตลาดทุนสามารถดำเนินการได้ในอนาคตและนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ลูกค้าของเราสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ดังกล่าวนี้ได้”