<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

ข้อมูลเผยสหรัฐฯ ครองอันดับหนึ่งด้านการติดตั้งตู้ Crypto ATM และอัตรา Hash Rate บนเครือข่าย Bitcoin

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

แม้จะมีอุปสรรคด้านกฎระเบียบมากมายของรัฐรวมถึงรัฐบาลกลางที่จะต้องเผชิญกับเหมือง crypto  แต่สหรัฐอเมริกาก็ยังมีบทบาทสำคัญในการรักษาระบบนิเวศของ Crypto และ Bitcoin รวมถึงยังคงรักษาตำแหน่งสูงสุดในแง่ของการสนับสนุนอัตรา Hash Rate และการติดตั้งตู้ ATM ทั่วโลก 

ก่อนที่ประเทศจีนจะมีการปราบปรามอย่างจริงจังเกี่ยวกับการขุดเหมือง Bitcoin ส่งผลให้จีนหลุดออกจากแข่งขันด้านการมีส่วนร่วมในอัตรา Hash rate ของเครือข่าย Bitcoin และส่งผลให้สหรัฐอเมริกาขยับกลายขึ้นมาเป็นที่หนึ่งในเรื่องของแรงขุดและการติดตั้ง ตู้ ATM คริปโตในทั่วโลก 

โดยก่อนที่จะมีการกวาดล้างการขุด BTC ในอดีต จีนมีส่วนแบ่งกำลังขุดมากกว่า 50% ของอัตรา Hash rate ทั้งหมดจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2021 แต่เมื่อจีนไม่อยู่ในการแข่งขันแล้ว สหรัฐฯ ก็ขยับขึ้นมาเป็นประเทศที่ครอง Hash rate มากที่สุดแทน ซึ่งคิดเป็น 37.84% ของ แรงขุดทั้งหมดภายในเดือนมกราคม ปี 2022

bitazza-may-768x90

ดังที่แสดงไว้ในภาพ แม้นักขุดเหมืองชาวจีนจะพยายามกลับมาขุดอีกครั้งในเดือนกันยายน 2021 แต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ทันการเสียแล้วเมื่อ เพราะนักขุดในสหรัฐฯ ได้ครอบครองส่วนแบ่งอัตรา Hash rate มากที่สุดในแต่ละเดือน

นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกายังเป็นประเทศที่มีการติดตั้งตู้ ATM คริปโตมากที่สุด โดยคิดเป็นเกือบ 88% ของการติดตั้ง ตู้ ATM คริปโต ทั้งหมดทั่วโลก 

ข้อมูลจาก Coin ATM Radar พบว่า กว่า 90% ของตู้ ATM คริปโต ทั้งหมดที่ถูกติดตั้งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาทั้งหมด ซึ่งตามข้อมูลจาก Coin ATM Radar ชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มนี้อาจจะยังคงดำเนินต่อไปในเดือนกรกฎาคม เนื่องจากสหรัฐฯ ได้มีการการติดตั้ง 641 เครื่อง จาก 710 ATM Bitcoin และตู้ ATM crypto ที่ติดตั้งใน 10 วันแรกของเดือน

นอกจากสหรัฐอเมริกาแล้ว ประเทศที่มีตู้ ATM คริปโต รองลงมาก็คือแคนาดา และ สเปน ซึ่งมี ตู้ ATM คริปโตมากที่สุด 210 ตู้ หรือประมาณ 0.5% ของตู้ ATM ที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด

miningpro-may-768x90