<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

คริปโตเคอร์เรนซี และ โทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจํานวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

bitkub-2022-769x90

[ บทวิเคราะห์ ] อัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ ลดลงอยู่ที่ 8.5% สิ่งนี้ส่งผลกระทบอย่างไรต่อตลาด Crypto

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

สหรัฐฯ เปิดเผยว่า CPI หรือ ดัชนีราคาของผู้บริโภคมีค่าต่ำลงกว่าประมาณการ 8.7% ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่และต่ำกว่า CPI ของเดือนที่แล้วอยู่ที่ 9.1% โดยสภาวะทางตลาดตอนนี้มีการผันผวนสูงมาก และอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นยังเป็นมีผลต่อตลาด Crypto  เช่นกัน นั่นแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ตลาดหุ้นมีผลต่อการดำเนินธุรกรรมในตลาดคริปโตแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นมูลค่าต่ำลงอยู่ที่ 8.7% จากการคาดการณ์ ซึ่งส่งผลทำให้ตลาดคริปโตปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

เงินเฟ้อส่งผลกระทบต่อตลาดคริปโตหรือไม่?

สถานการณ์เงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้นและขยายตัวออกไปในหลายประเทศ ซึ่งหลายคนอาจคิดว่าเงินเฟ้อไม่ส่งผลต่อตลาดคลิปโต แต่ที่จริงแล้วกลับส่งผลโดยตรงอย่างที่คุณคาดไม่ถึง

bitazza-may-768x90


เราต้องเท้าความก่อนว่าเงินเฟ้อ คือ สภาวะที่มูลค่าของเงินมีค่าลดลง ทำให้สินค้าและบริการมีราคาสูงขึ้น เช่น ราคากระเพราในปี 60 ราคา 35บาท แต่ปี 65 ราคา 50 บาทโดยที่รายได้ของคนยังเท่าเดิม หรือในกรณีที่เป็นภาคส่วนบริษัทการมีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้การขยายบริษัทมีอัตราชะลอตัว ทำให้มีเงินออกมาหมุนเวียนในระบบน้อยลง ผู้บริโภค บริษัท หรือนักลงทุนเองก็จะมีเงินที่หมุนในการใช้จ่ายหรือการลงทุนน้อยลงเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาของธนาคารกลางจะใช้การจัดการกับภาวะที่เงินเฟ้อสูงขึ้น โดยการเพิ่มดอกเบี้ย โดยการแก้ปญหานี้เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนCrypto ในวงกว้าง เพราะเมื่อดอกเบี้ยสูงขึ้น ทำให้นักลงทุนมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้น นั่นทำให้นักลงทุนมีเงินมาลงทุนน้อยตามลงไปด้วย

ในแนวคิดของนักลงทุน เมื่อดอกเบี้ยเพิ่มสูงมากขึ้น นักลงทุนจะมองหาทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงน้อยและมั่นคงกับการลงทุนมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยง

 แต่ยังมีแง่มุมอื่น ๆ ที่น่าสนใจคือ เมื่อเสถียรภาพของเงินสดในปัจจุบันเริ่มสั่นคล่อน สิ่งนี้ก็อาจส่งผลให้ผู้คนทั่วไปสนใจเข้ามาลงทุนกับ Crypto เพิ่มขึ้นได้เช่นกัน

miningpro-may-768x90