<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>
bitkub-2022-769x90
bitkub-2022-300x250

Bitcoin มูลค่ากว่า 3.5 หมื่นล้านบาทถูกโอนออกจากกระดานเทรดโดยนักลงทุนรายใหญ่

bitkub-2022-769x90
bitkub-2022-300x250
ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

นาย Ki Young Ju CEO ของบริษัท CryptoQuant ได้ทวีตข้อมูลการโอน Bitcoin ออกจากระดานเทรดครั้งใหญ่ที่สุด ของกระดานเทรด Coinbase ในสหรัฐ โดยธุรกรรมนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม

เขาบอกว่า Bitcoin จำนวน 48,000 BTC ถูกโอนออกจากระเป๋าของนักลงทุนรายใหญ่ ซึ่งถ้าตีเป็นเงินดอลลาร์ก็มีมูลค่าเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์

นักลงทุนรายใหญ่โอน Bitcoin ไปเก็บ หรือราคาอาจจะพุ่ง?

ข้อมูลจาก CryptoQuant ทำให้พบว่า Bitcoin จำนวน 32,000 BTC ถูกเก็บไว้ใน Coinbase Pro นานถึง 3-5 ปี

bitazza-may-300x250
bitazza-may-768x90

โดย Bitcoin จำนวน 48,000 BTC ถ้านับตามเวลาที่ถือจะถูกแบ่งเป็น 3 ส่วน โดยส่วนแรกถือในระยะเวลา 3-6 เดือน ซึ่งมีจำนวน 11,280 BTC ส่วนที่สองถือไว้นาน 12-18 เดือน ซึ่งมีจำนวน 4,560 BTC และส่วนสุดท้ายซึ่งเป็นส่วนถือไว้จำนวนมากที่สุดจำนวน 32,000 BTC ซึ่งมีระยะเวลาที่ถือนาน 3-5 ปี

นาย Ki Young Ju ได้ทวีตว่า Bitcoin จำนวนมากนี้เป็นของนักลงทุนรายใหญ่

นอกจากนี้เขายังได้โพสกราฟที่แสดงให้ถึงว่า ในอดีตราคา Bitcoin จะพุ่งขึ้นหลังจากนักลงทุนรายใหญ่โอน Bitcoin ออกจาก Coinbase

จำนวน Bitcoin ที่วาฬถือพุ่งถึงระดับ ATH

ข้อมูลจาก Santiment ระบุว่าจำนวนกระเป๋าที่มี Bitcoin ระหว่าง 0.1 ถึง 10 BTC มี Bitcoin รวมถึงกันถึง 15.9% ของจำนวนอุปทานหมุนเวียนทั้งหมด

กระเป๋าเงินระดับวาฬซึ่งมี Bitcoin อยู่ระหว่าง 10,000 ถึง 100,000 BTC  ได้มีจำนวนเพิ่มขึ้นจนถึงระดับ All-Time-High นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว

อย่างไรก็ตามกระเป๋าที่มี Bitcoin อยู่ระหว่าง 100 ถึง 10,000 BTC ก็มีจำนวนลดถึงจนถึงประมาณ 45% ของจำนวนอุปทานหมุนเวียนทั้งหมด ซึ่งถือเป็นจุดที่น้อยที่สุดในรอบ 3 ปี
Source : U.Today