<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

นักพัฒนา Ethereum เห็นด้วยกับแผนการอัพเกรด Shanghai ครั้งล่าสุด

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

EVM Object Format changes หรือ EOF หรือเรียกว่ากลุ่มของ Ethereum Improvement Proposals หรือกลุ่มของ EIPs ที่ช่วยให้สามารถเรียกใช้งานโค้ดของ Ethereum ได้ดียิ่งขึ้น

ไม่มีการอัพเกรด EOF ในการอัพเกรด Shanghai อีกต่อไป

นาง Christine Kin ผู้ร่วมวิจัยของบริษัท Galaxy ได้กล่าวว่า เมื่อวันที่ 5 มกราคม นักพัฒนาหลักของเครือข่าย Ethereum ได้ตัดสินใจที่จะลบการอัพเกรด EOF ทั้งหมดออกจากการ Hard fork ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการอัพเกรด Shanghai 

นอกจากนี้พัฒนาหลักของเครือข่าย Ethereum ยังได้ปฏิเสธการใช้ EIPs ในการแทนที่ EOF ในการอัพเกรด Shanghai เพื่อให้มั่นใจว่าการถอนการ Stake ของเหรียญ Ethereum จะไม่ถูกเลื่อน

ด้วยเหตุนี้ทำให้การถอนเหรียญ Ethereum จากการ Stake จึงเป็นหัวใจหลักของการอัพเกรด Shanghai ที่กำลังมาถึง และเพื่อให้การอัพเกรดที่ไม่เกิดความผิดพลาด นักพัฒนาจึงจะเปิดตัว testnet ในเดือนมกราคม 2023

นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไป การประชุม Ethereum ACD Call จะถูกเรียกเป็น ACD Execution หรือ ACDE เพื่อเน้นย้ำให้นักพัฒนาหันมาโฟกัสขั้นตอนการดำนเนิการของแพลตฟอร์ม Smart Contract ที่ใหญ่ที่สุด โดยนอกจากนี้ Dev calls อีกชุดหนึ่งจะถูกเรียกว่า ACD Consensus หรือ ACDC 

การอัพเกรด Shanghai อาจเปิดใช้งานบน mainnet ในเดือนมีนาคม 2023

ในการ All Core Developers Excution calls ครั้งแรก หรือก็คือ ACD#152 นักพัฒนาตกลงที่จะกำหนดว่า การอัพเกรด Shanghai (น่าจะ) เกิดขึ้นในเดือนมกราคม 2023

การประชุม ACDE ครั้งต่อไปจะเริ่มขึ้นในวันที่ 19 มกราคม 2023

การอัพเกรด Shanghai เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเครือข่ายหลังจากการอัพเกรด The Merge ดังนั้นมันอาจจะส่งผลกระทบหลายอย่างต่อเทคโนโลยีของ Ethereum

ในขณะเดียวกันก็ยังไม่แน่ชัดว่าเหรียญ Ethereum ที่ถูก Stake ที่ปล่อยออกมาจะถูกเทขายหรือไม่

Source: U.Today