<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

Binance ยอมรับว่า ‘กระเป๋าเงิน Collateral Wallet ของบริษัทใช้กระเป๋าเดียวกับเงินของลูกค้าจริง’

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

Binance กระดานเทรด Crypto เบอร์ 1 ของโลก ออกมายอมรับว่า ‘ทำผิดพลาด’ ในการจัดเก็บสินทรัพย์ของผู้ใช้บริการไว้อยู่รวมกันกับสินทรัพย์ค้ำประกันของบริษัท

ในการชี้แจงต่อรายงานของสำนักข่าว Bloomberg เมื่อวานนี้ Binance กล่าวยอมรับว่า บริษัทได้จัดเก็บหลักประกันสำหรับโทเค็นที่ Binance เป็นผู้ออกไว้กับเงินทุนของผู้ใช้ในกระเป๋าเงินเดียวกันจริง

Binance ได้ทำการจัดเก็บเงินทุนสำรองสำหรับโทเค็นที่ Binance เป็นผู้ออก เรียกว่า Binance-peg tokens (B-tokens) เอาไว้บนกระเป๋าเงิน “Binance 8” โดยกระเป๋าเงิน Binance 8 นี้ ได้จัดเก็บเงินทุนของผู้ใช้บริการบางส่วนเอาไว้ด้วย ทำให้กระเป๋าเงินนี้มีเงินทุนมูลค่ามากกว่าจำนวน B-tokens ที่บริษัทมีอยู่ แม้ว่าเงินทุนของผู้ใช้บริการนี้ควรจะถูกเก็บไว้แยกต่างหากก็ตาม

โฆษกของ Binance กล่าวชี้แจงว่า :

“Binance 8 เป็นกระเป๋าเงิน Cold wallet ของกระดานเทรด สินทรัพย์ที่เป็นหลักประกันถูกย้ายมายังกระเป๋าเงินนี้ เนื่องจากความผิดพลาดบางประการ อ้างอิงตามเอกสาร B-Token Proof of Collateral, Binance ได้รับรู้ถึงความผิดพลาดนี้และกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อเคลื่อนย้ายสินทรัพย์เหล่านี้ออกไปไปยังกระเป๋าเงินที่ใช้สำหรับการจัดเก็บหลักทรัพย์”

อย่างไรก็ตาม Binance แม้จะมีความผิดพลาดนี้เกิดขึ้น  แต่โฆษกของ Binance กล่าวยืนยันว่าสินทรัพย์ของผู้ใช้บริการยังคงถูกจัดเก็บในสัดส่วนแบบหนึ่งต่อหนึ่งกับเงินทุนสำรองของ Binance 

ความโปร่งใสของกระดานเทรด Binance ได้กลายมาเป็นประเด็นร้อนแรงในวงการนับจากการล่มสลายของ FTX ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเงินทุนของผู้ใช้บริการในทางที่อาจนำไปสู่การก่ออาชญากรรมร้ายแรง

ในขณะที่รายงาน Changpeng “CZ” Zhao CEO ของ Binance ยังไม่ได้ออกมาทวีตถึงประเด็นนี้แต่อย่างใด

หลังจากข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ราคา Bitcoin ได้ร่วงลงมาอยู่ที่ 22,400 ดอลลาร์ เช่นเดียวกับราคา BNB โทเค็นของ Binance ที่ร่วงจาก 321 ดอลลาร์ ลงมาอยู่ที่ 296 ดอลลาร์ คิดเป็นมูลค่าที่ลดลงกว่า 8% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และยังไม่มีทีว่าว่าจะกลับตัวแต่อย่างใด

ที่มา: The Daily Hodl