<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ดังระดับโลก ! TIME จับ ChatGPT ขึ้นปกนิตยสาร สะท้อนความสำคัญของ AI ในปัจจุบัน

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

นิตยสาร TIME นิตยสารระดับโลกที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ได้นำ ChatGPT เอไอแชทบอทที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย OpenAI และได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก Microsoft ขึ้นปกของนิตยสารฉบับวันที่ 27 กุมภาพันธ์

โดยบนภาพปกนี้ เป็นภาพการสนทนาระหว่าง Andrew R. Chow และ Billy Perrigo นักเขียนจากนิตยสาร TIME ที่ทำการถาม ChatGPT ว่า TIME ควรทำปกแบบไหนที่สามารถครอบคลุมหัวข้อ “การแข่งขันพัฒนา AI กำลังจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง” อย่างไรก็ตาม ChatGPT กลับให้คำตอบว่า เนื้อหาของ TIME ในครั้งนี้ “สามารถช่วยสร้างความตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงและประโยชน์ของกระแสนี้ได้ และสร้างการถกเถียงว่า การพัฒนา AI ควรมีความรับผิดชอบและมีศีลธรรมอย่างไร”

นอกจากนี้ ChatGPT ยังกล่าวด้วยว่า หัวเรื่องในครั้งนี้อาจถูกตีความว่ามีความโลดโผนหรือเป็นการเตือน และอาจไม่ได้สะท้อนถึงความซับซ้อนของ AI อย่างถูกต้อง

การนำการสนทนาระหว่างนักเขียนของ TIME และ ChatGPT ขึ้นบนหน้าปกของนิตยสาร จึงเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมและความสำคัญของเทคโนโลยี AI ในปัจจุบัน ที่กำลังมีการพัฒนาอย่างบ้าคลั่งและเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของคนทั่วไปมากขึ้นทุกทีและรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม คำตอบของ ChatGPT ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดของ AI ที่อาจจะยังไม่สามารถทำงานได้ครอบคลุมทุกแง่มุมอย่างที่คาดเอาไว้ ทั้งนี้ ChatGPT และเทคโนโลยี AI ยังสามารถพัฒนาได้และมีหนทางอีกยาวไกล ในอนาคต เราอาจจะได้เห็น AI ที่มีความสามารถครอบจักรวาล ไม่ใช่เพียงด้านใดด้านหนึ่ง ปรากฎตัวขึ้นก็เป็นได้