<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ใกล้เข้ามาแล้ว ! Ethereum เริ่มทดสอบการอัปเกรด Shanghai ครั้งสุดท้ายวันนี้บน Goerli testnet

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

นักพัฒนา Ethereum กำลังทดสอบการอัปเกรด Shanghai-Capella หรือ Shapela บน Goerli testnet ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนเปิดตัวการอัปเกรด Shanghai บน mainnet ที่ถูกกำหนดไว้ในเดือนเมษายน

นักพัฒนาจาก Ethereum Foundation เขียนในบล็อกโพสต์ว่าการทดสอบได้เริ่มขึ้นที่ epoch 162304 บน Goerli testnet ในเวลาประมาณ 06:25 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยหลังจากทดสอบการอัปเกรดบน Goerli แล้ว พวกเขาวางแผนที่จะปรับใช้บน mainnet จริงในเดือนหน้า ถ้าหากการทดสอบเป็นไปอย่างราบรื่น

ฟีเจอร์หลักของการอัปเกรด Ethereum Improvement Proposal (EIP) 4895 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ validator สามารถถอนเหรียญ eth ที่ stake ไว้บนเครือข่ายหลักออกได้ โดยฟีเจอร์นี้ถูกปิดใช้งานไปในช่วงที่ Ethereum เปลี่ยนไปใช้กลไก proof-of-stake ในเดือนกันยายน 2022

นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา นักพัฒนา Ethereum ได้ดำเนินการทดสอบหลายขั้นตอนบนเครือข่ายทดสอบสาธารณะอย่าง Sepolia และ Zhejiang ทั้งนี้ Goerli testnet จะเป็นเครือข่ายทดสอบแห่งที่สาม และเป็นเครือข่ายสุดท้ายก่อนที่นักพัฒนาจะอัปเกรด Shanghai บน Mainnet

นอกจากการถอนเหรียญที่ stake ไว้แล้ว นักพัฒนายังได้วางแผนปรับปรุงข้อเสนอการอัปเกรดเพิ่มเติมอีก 3 รายการ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับต้นทุนค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมสำหรับกิจกรรมบางอย่างด้วยการอัปเกรด Shanghai

ที่มา: theblock