<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

กำหนดวันชี้ขาด ! Shanghai upgrade เตรียมเปิดให้ถอนได้ 12 เมษายนนี้ 

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

นักพัฒนาหลักของเครือข่าย Ethereum ได้ทำการกำหนดเป้าหมายการเปิดตัวการอัปเกรด Shanghai-Capella หรือ Shapella บน mainnet ในวันที่ 12 เมษายน 

ฟีเจอร์หลักของการอัปเกรดครั้งนี้คือ Ethereum Improvement Proposal (EIP) 4895 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถถอน staking บนเครือข่ายหลักได้ โดยฟังก์ชันที่สำคัญนี้ไม่ได้ถูกนำมาใช้ในช่วงที่ Ethereum เปลี่ยนไปเป็นฉันทามติของ proof-of-stake ในเดือนกันยายน เนื่องจากเพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่ posจะปลอดภัย

นอกเหนือจากในส่วนของการถอนแล้ว นักพัฒนายังวางแผนการปรับปรุงเพิ่มเติมอีก 3 รายการ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับต้นทุนค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมสำหรับกิจกรรมบางอย่างด้วยการอัปเกรด Shapella

การอัปเกรดมีกำหนดจะเกิดขึ้นในวันที่ 12 เมษายน เวลา 10:27 น. UTC โดยมีหมายเลข epoch อยู่ที่ 620,9536 นักพัฒนาหลักกล่าวในการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา

นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ นักพัฒนาได้ดำเนินการ public testing หลายช่วงบนเครือข่าย โดยทำการทดสอบในสามเครือข่าย ซึ่งรวมถึง Sepolia, Zhejiang และ Goerli เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา 

Shapella ได้รับการเปิดตัวบน Goerli testnet ซึ่งเป็นการซ้อมใหญ่ครั้งสุดท้ายก่อนเปิดตัว mainnet และเครือข่ายทดสอบทั้งสามก็สามารถได้ดำเนินการถอน ETH ผ่านได้อย่างราบรื่น

ที่มา : theblock