<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

SEC เลื่อนไฟเขียว! กองทุน Ethereum Spot ETF ของ VanEck ออกไปจนถึงวันที่ 23 พ.ค.

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้เลื่อนกำหนดการตัดสินใจที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการอนุมัติกองทุน Spot Ethereum ETF  ของบริษัทจัดการกองทุน VanEck

ตามประกาศลงวันที่ 20 มีนาคม SEC ได้ขยายระยะเวลาในการอนุมัติหรือปฏิเสธการจดทะเบียนและการซื้อขายหุ้นของ VanEck Ethereum ETF ในตลาดหลักทรัพย์ Cboe BZX ซึ่งคณะกรรมการจะมีเวลาจนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม สำหรับการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับกองทุนรวมหลักทรัพย์ดังกล่าว

SEC กล่าวว่า “คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรขยายระยะเวลาในการออกคำสั่งอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เสนอไป เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ”

ประกาศเลื่อนการอนุมัติของ SEC เกี่ยวกับกองทุน Ether ETF ของ VanEck นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ SEC ได้เลื่อนกำหนดพิจารณาอนุมัติกองทุน Ether ETF แบบ Spot ที่ยื่นขอโดย Hashdex และ ARK 21Shares ออกไปเป็นเดือนพฤษภาคม

อย่างไรก็ตาม Jame Seyffart–นักวิเคราะห์กองทุน ETF จาก Bloomberg คาดการณ์ว่า ใบสมัครกองทุน Ether ETF ที่มีกำหนดการพิจารณาในเดือนพฤษภาคม 2024 น่าจะถูกปฏิเสธในที่สุด

เมื่อไม่นานมานี้มีรายงานว่า SEC กำลังสอบสวนบริษัทต่างๆ ที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับ Ethereum Foundation โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพิจารณาจัดประเภท ETH เป็นหลักทรัพย์ (Security) ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าการสอบสวนครั้งนี้อาจส่งผลต่อการอนุมัติกองทุน Ether ETF หรือไม่อย่างไร

หน่วยงาน SEC ได้เริ่มอนุมัติผลิตภัณฑ์การลงทุนที่อ้างอิงกับสัญญาฟิวเจอร์สของ Ethereum เมื่อเดือนตุลาคม 2023 ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการยอมรับสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทนี้ในฐานะสินค้าโภคภัณฑ์  อย่างไรก็ตามการที่ SEC เลื่อนการพิจารณาคำขอของ VanEck ยังก่อเกิดการวิพากษ์วิจารณ์จากสาธารณชนอีกด้วย

ที่มา:cointelegraph