<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ผู้บริหารสินทรัพย์ของ Bitwise ย้ำ นักลงทุนควรมีความอดทนและเชื่อมั่น Bitcoin ในระยะยาว

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

Matt Hougan ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Bitwise ได้ออกมาแนะนำให้นักลงทุนมีความอดทน มองการณ์ไกล และมีความเข้าใจใน Bitcoin ให้มากขึ้น ท่ามกลางการชะลอตัวของราคาเหรียญที่ระหว่าง 60,000 ถึง 70,000 ดอลลาร์

โดย Hougan ได้ชี้ว่า ในตอนนี้ปฏิกิริยาของสื่อที่มีต่อความผันผวนของราคา Bitcoin มีความอ่อนไหวมากเกินไป ซึ่งตัวเขาทองว่าสภาพแวดล้อมที่มีความอ่อนไหวในระยะสั้นนั้น อาจเบี่ยงเบนให้นักลงทุนขาดความเข้าใจในแนวโน้มของ Bitcoin

เพราะหัวใจสำคัญใน Bitcoin นักลงทุนควรที่จะรักษาความสงบ และมีมุมมองในระยะยาวต่อการลงทุนให้มากยิ่งขึ้น และได้ชี้ถึงเหตุการณ์ Bitcoin Halving ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่ 20 เมษายนนี้ว่า มันส่งผลต่อมูลค่าของ Bitcoin ในระยะยาวอย่างมีนัยสำคัญ

ในขณะเดียวกัน การมาของ Spot Bitcoin Exchange-Traded Funds (ETFs) โดยเฉพาะในแพลตฟอร์มระดับประเทศอย่าง Morgan Stanley และ Wells Fargo จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำคัญที่มีอิทธิพลต่อตำแหน่งทางการตลาดของ Bitcoin เป็นอย่างมากในอนาคต

นอกจากนี้ Hougan ยังได้เน้นย้ำถึงการเคลื่อนไหวที่กำลังเกิดขึ้นในแวดวงการลงทุนไม่ว่าจะเป็น การให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือความพยายามในลงทุน ที่ส่งผลให้ Bitcoin ได้รับการตรวจสอบและยอมรับมากยิ่งขึ้น ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นอย่างระมัดระวังและแข็งแกร่ง

และด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ ทำให้ Hougan เชื่อว่า Bitcoin ในระยะยาวนั้น มีแนวโน้มที่เติบโตขึ้นอย่างมาก ด้วยการสนับสนุนจาก Bitcoin ETF ที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน หันมาสนใจใน Bitcoin มากขึ้นในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน

Hougan ยังได้กล่าวเพิ่มอีกว่า การพัฒนาครั้งนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการจัดสรรความมั่งคั่ง ถ้าหากพิจารณาจากเงินหลายสิบล้านล้านดอลลาร์ ที่จะไหลเข้ามาจากผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลก

ที่มา: CryptoGlobe