<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ธนาคารหนึ่งในเนเธอร์แลนด์ออกมาฟ้องร้องว่าการขุด Bitcoin นั้นกินพลังงานไฟฟ้ามากไป

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ธนาคารในประเทศเนเธอร์แลนด์นามว่า ING ได้ออกมาบ่นเกี่ยวกับการที่ Bitcoin นั้นกินพลังงานไฟฟ้ามาก ซึ่งทางธนาคารดังกล่าวได้ตีพิมพ์รายงานที่กล่าวว่าการขุด Bitcoin นั้นกินพลังงานไฟฟ้ามากกว่าประชากรธรรมดา 1 ครัวเรือนใช้เสียอีก ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาใหญ่ เนื่องจากการจ่ายเงินธรรมธุรกรรมด้วยเงินแบบธรรมดานั้นไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าอะไรเลย พวกเขายังกล่าวอีกด้วยว่าเงินแบบธรรมดานั้น จะยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของผู้คนอยู่ดี

Bitcoin กินพลังงานไฟฟ้ามากขนาดไหน

นาย Teunis Brosens หรือนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ ING ได้ออกมาอธิบายถึงสาเหตุการใช้พลังงานของการขุด Bitcoin ที่สูงมากๆ โดยเขายังได้นำมันมาเปรียบเทียบกับอัตราการกินไฟของบ้ายเขาอีก โดยอ้างอิงจากนิตยสารของ Business Insider นั้นเขากล่าวว่า

“ตัวเลขเหล่านี้จะต้องมีการเปรียบเทียบสักหน่อย 200kWh นั้นเพียงพอที่จะเปิดเครื่องซักผ้าได้ 200 รอบเลย อันที่จริงแล้ว มันเพียงพอที่จะทำให้บ้านผมใช้ไฟฟ้าไปได้ประมาณ 4 สัปดาห์ ซึ่งบ้านผมกินไฟประมาณ 45 kWh ต่อสัปดาห์ คิดเป็นค่าไฟประมาณ 39 ยูโร”

ธนาคารที่เป็นตัวกลางกินไฟน้อยกว่าอีก

นายธนาคารของ ING รายนี้ยังได้กล่าวอีกว่าโมเดลการใช้พลังงานของ Bitcoin นั้นขัดแย้งกับการใช้พลังงานของระบบการเงินในปัจจุบัน เขากล่าวว่า Bitcoin กินพลังงาน “มากกว่าในอัตราเร่ง” ซึ่งดูเหมือนเขาพยายามจะทำให้เห็นว่า Bitcoin นั้นจะมาดูดพลังงานไฟฟ้าให้หมดไปจากโลกนี้ ถ้าหากว่าผู้คนไม่หันมาใช้ระบบการจ่ายเงินแบบเก่าที่เขามองว่ามีความน่าเชื่อถือ

บทความของ Business Insider ยังได้อ้างอิงคำพูดของเขาคนนี้ว่า “การกินพลังงานของ Bitcoin นั้นสวนทางกับระบบจ่ายเงินที่สามารถทำงานร่วมกับร้านค้าอื่นๆได้เช่น Visa ที่กินไฟประมาณ 0.01 kWh ต่อธุรกรรม ซึ่งน้อยกว่าถึงสองหมื่นเท่า”

[rsnippet id=”1″ name=”AdSense In-article ad 1″]

เงินของรัฐบาลยังไงก็ไม่ตายหรอก เขากล่าว

ที่น่าสนใจคือนาย Brosens นั้นยังสรุปโดยกล่าวว่าเงินของรัฐบาลนั้นจะยังคงอยู่ไปอีกนาน ผู้คนจะยังคงรับเงินเดือนเป็นเงินธรรมดา และพวกเขาจะยังจ่ายภาษีเป็นเงินธรรมดา อีกทั้งยังบอกว่านวัตกรรมดังกล่าวนั้นไม่มีความจำเป็น และระบบการเงินในปัจจุบันนั้นจะยังคงต้องเป็นแบบนี้ต่อไป เพราะว่ารัฐบาลกล่าวไว้แบบนั้น

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น