<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

หน่วยงานควบคุมสื่อของรัฐบาลจีน วางแผนจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโต

หน่วยงานของรัฐบาลจีนที่รับผิดชอบการควบคุมสื่อกำลังจะจ้างผู้เชี่ยวชาญคริปโต ที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับ Blockchain

อ้างอิงจากใบประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญนี้และรายละเอียดต่างๆ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ได้ระบุบว่า “Censorship agency หรือ หน่วยงานควบคุมสื่อของจีน ต้องการผู้สมัครที่มีความชำนาญด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะความรู้ความสามารถในด้านคริปโต และเป็นผู้ที่มีประวัติดีและโปร่งใส”

นอกจากนั้นหน้าที่รับผิดชอบส่วนใหญ่ คือ การหาข้อมูล, การทำวิจัย และความสามารถที่จะพัฒนาระบบความปลอดภัยต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับคริปโต

แต่อย่างไรก็ตาม จากใบรายละเอียดการสมัครงาน ก็ไม่ได้ระบุบถึงการทำงาน หรือแผนงานของการทำงานที่เกี่ยว Blockchain มากนัก

การประกาศรับสมัครอาจจะออกมาในช่วงที่ไม่ค่อยถูกเวลานัก เพราะ พักหลัง Blockchain ได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อการหลีกเลี่ยงการเซ็นเซอร์หรือการแบนเว็บที่ จากทางรัฐบาลจีน ซึ่งวิธีนี้จะทำให้บทความหรือสื่อที่โดนเซ็นเซอร์สามารถเผยแพร่สู่สังคมได้อย่างปกติ และ วิธีนี้มีนามว่า “Great Firewall”

ตัวอย่างสำคัญๆ ที่ Great Firewall ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก็คือการเผยแพร่ข่าว Vaccine Scandal ที่ทางรัฐบาลจีนพยายามปิดข่าวและแบน ซึ่งทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของประชาชนที่จะไม่ยอมอยู่นิ่งกับการกระทำที่ไม่ยุติธรรมของรัฐบาลจีน

หน่วยงานบริหารงานด้านสื่อมวลชนของประเทศจีน ได้ก่อตั้งเมื่อปี 1946 ซึ่งได้อยู่ใต้การดูแลของ สภารัฐที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ Communist Party และไม่เป็นที่แปลกใจที่ประเทศนี้จะเป็นที่รู้จักในด้านความไม่เท่าเทียมของการรับรู้ข่าวสารของประชาชน รวมถึงการเซ็นเซอร์ข่าวหรือข้อมูลที่เป็นไปอย่างอยุติธรรมจากทางรัฐบาล