<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

กระเป๋าเก็บคริปโตบน Browser Opera อนุญาตให้ผู้ใช้งานส่ง CryptoKitties ให้คนอื่นได้แล้ว

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

เว็บ Browser นาม Opera อนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถส่งคริปโตเช่น CryptoKitties ได้โดยตรง หลังจากที่ทาง Opera เพิ่งเปิดตัวกระเป๋าเก็บคริปโตแบบ Built-In เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

อ้างอิงจาก Post Blog บริษัทกล่าวว่านี่ถือว่าเป็น feature ตัวแรกที่มีบนอุตสาหกรรมด้าน Browser เลยก็ว่าได้ ถึงแม้ว่าจะมี Extension อย่าง MetaMask ออกมาก่อนก็ตาม

“พวกเราเชื่อว่าการใช้ชีวิตของผู้คนสมัยนี้ มันย้ายไปอยู่บนออนไลน์มากขึ้น”

ดังนั้นผู้ใช้งานกระเป๋าเก็บคริปโตรุ่น Beta จะสามารถส่งคริปโตที่สะสม (Crypto-Collectibles) ให้คนอื่นได้ แต่บางตัวอาจต้องใช้ตลาดในรูปแบบดิจิทัล (Digital Marketplace) และเว็บเทรดคริปโตในการโอนสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของด้วย

ทางทีม Opera กล่าวว่าพวกเขาเชื่อว่าเทรนด์การสะสมคริปโตนั้น “มันเพิ่งเริ่มต้น” และมันกำลังพัฒนาให้สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น และการบริการในรูปแบบออนไลน์ต่าง ๆ เช่นเกมจะทำให้ผู้คนหันมาใช้หรือสะสม Crypto Collectibles มากขึ้น

ในวันเดียวกันทาง Opera ก็ได้ประกาศได้ทำการขยายกระเป๋าคริปโตรูปแบบส่วนตัว (Private Wallet) ไปยังผู้ใช้งานมากขึ้นผ่านช่องทาง Online

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น