<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

รายงาน: Facebook ได้เข้าซื้อบริษัท Startup ด้าน Blockchain ที่ทำงานด้านการ Scaling

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์มีรายงานว่า Social Media ยักษ์ใหญ่อย่าง Facebook ได้เข้าซื้อ Chainspace บริษัทด้าน Blockchain

เข้าซื้อ Chainspace

แหล่งข่าวบอกกับทาง Cheddar ว่า Facebook ได้เข้าซื้อ Chainspace หรือบริษัท Startup ด้าน Blockchain โดยการซื้อในครั้งนี้จะมาเน้นเรื่องทักษะมากกว่าบริการหรือตัวผลิตภัณฑ์

สี่ในห้าที่ทำ Whitepaper ของ Chainspace จะเข้ามาทำงานกับทาง Facebook โดยโฆษกของ Facebook ได้บอกกับทาง Cheddar ว่าในขณะที่ Facebook จ้างนักวิจัยคนใหม่ ๆ เข้ามานั้น ก็ไม่ได้รับเทคโนโลยีอะไรจาก Chainspace เลย

ผู้ก่อตั้งบริษัท Chainspace จบจาก University College London ได้รายงานว่าทางบริษัทได้ทำงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหา Scaling โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประยุกต์ใช้ Smart Contract กับเว็บไซต์ Chainspace

ในขณะที่ผู้ให้บริการ Blockchain หลายคนยกย่องเทคโนโลยีนี้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและมีความเชื่อถือได้ในการประมวลผลธุรกรรม แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถแก้ปัญหา Scaling ให้เท่ากับปริมาณการทำธุรกรรมแบบดั้งเดิม

Visa หรือ Paypal จำนวนธุรกรรมในปัจจุบันที่คิดเป็น ธุรกรรมต่อวินาที (Tps) นั้น ถ้าบนเครือข่าย Bitcoin นั้นมีความผวนผวนระหว่าง 2 และ 18 ในขณะที่ Visa ได้มากถึง 2,000 Tps ในขณะที่ Paypal ได้มากถึง 115 Tps

Sharding คือกระบวนการที่สามารถทำให้ Blockchain รองรับธุรกรรมได้มากขึ้น โดยวิธีการทำงานของมันคือการกระจายการประมวลผลธุรกรรมให้กับ Node หลาย ๆ ตัวในเครือข่าย เพื่อลดภาระการทำงานในระบบ ทำให้เครือข่ายสามารถประมวลผลธุรกรรมได้มากขึ้นในเวลาเดียวกัน

ปลายปี 2018 มีรายงานว่า Facebook ได้เปิดรับตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องด้าน Blockchain 5 ตำแหน่ง โดยมีตำแหน่ง data scientist และ data engineer ที่ข้อกำหนดความต้องการนั้นจะต้องมีความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วย รวมถึง “การแจ้ง solution ด้วยข้อมูลที่หลากหลาย” การตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ “การสร้างแบบจำลองพฤติกรรมของผู้ใช้เพื่อการวิเคราะห์หรือเพื่อเพิ่มพลังให้ระบบการผลิต”

และช่วงเดือนพฤษภาคมปี 2018 นาย David Marcus หัวหน้าของ Facebook Messenger ได้ตั้งกรุ๊ป “การค้นหาวิธีการใช้ประโยชน์จาก Blockchain บน Facebook” โดยนาย Marcus เคยทำงานที่เว็บเทรด Coinbase มาก่อน