<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ก.ล.ต. ไทยประกาศอนุมัติบริษัทให้บริษัทเอสอี ดิจิทัลให้บริการซื้อขายเหรียญ ICO ได้อีกเจ้าแล้ว

อ้างอิงจากประกาศของทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต) ได้ออกมาอนุมัติให้ความเห็นชอบแก่บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ในการประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลแล้ว ( ICO Portal)

ก่อนหน้านี้นั้นทางบริษัทเอสอี ดิจิทัล จำกัด ได้ยื่นคำขอเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือ ICO Portal ซึ่งจะต้องแสดงความพร้อมของระบบในการให้บริการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเสียก่อน ซึ่งล่าสุดนี้ทางบริษัทได้แสดงความพร้อมของระบบและได้รับการอนุมัติให้ประกอบธุรกิจ ICO Portal ในประเทศไทยแล้ว

ทางบริษัท เอสอี ดิจิทัลนั้นได้ยื่นขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2562 และได้รับความเห็นชอบให้บริการได้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2562 ซึ่งทางสำนักงาน ก.ล.ต. จะต้องประเมินความพร้อมของระบบก่อนที่จะอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเสียก่อน

ทั้งนี้จากประกาศหมายเลขที่ สนก. 074/2562 ลงวันที่  8 ตุลาคม 2562 ก็ได้เปิดเผยว่านับตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไปบริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด สามารถให้บริการเสนอขายโทเคนดิจิทัลได้แล้วและเริ่มประกอบธุรกิจได้ ถือว่าเป็นข่าวดีของอุตสาหกรรมธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น