<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ยอด Address เก็บ Bitcoin พุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้ง

ในตอนนี้มี Address ของ Bitcoin เพิ่มมากขึ้นแล้ว แตะจุดสูงสุดตลอดกาลนับแต่เคยมีมา ซึ่งการที่มี Address เพิ่มขึ้นเช่นนี้มันเป็นสัญญาณที่ดีว่าเครือข่าย Bitcoin ได้เติบโตขึ้นไปอีกขั้น

Address ของ Bitcoin เพิ่มขึ้นแตะจุดสูงสุดตลอดกาล

ตอนนี้มี Address ของ Bitcoin กว่า 28.39 ล้านที่มี Bitcoin มากกว่า 0 BTC ถือเก็บไว้ ซึ่งมันเป็นการเพิ่มขึ้นแตะจุดสูงสุดตลอดกาลนับแต่ปี 2018 ที่ในตอนนั้นมี Address อยู่ประมาณ 28.384 ล้านรายที่เปิดใช้ อ้างอิงจากรายงานทวิตเตอร์ของคุณ Alex Thorn

จากกราฟเราจะเห็นได้ว่า Address มันมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ นับแต่ปี 2009 ถึง 2017 หลังจากที่ราคา Bitcoin ประสบกับภาวะตลาดขาลงครั้งใหญ่ในปี 2018 ทำให้ Address เหล่านั้นเทขาย BTC กันจำนวนมาก พอช่วงปลายปี 2018 จำนวน Address ก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มว่ามันจะเพิ่มสูงขึ้นอีกไปจนถึงปี 2020

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมดยังคงยากที่จะระบุได้

การที่มี Address เพิ่มขึ้นมันอาจไม่ได้หมายความว่ามีผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้น เพราะบุคคล 1 คนอาจจะมี Address หลาย ๆ อันก็ได้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องแปลก

นอกจากนี้ผู้ใช้งานส่วนใหญ่มักจะเก็บเหรียญของตนไว้บนเว็บเทรด มีรายงานเปิดเผยมาว่า BTC กว่า 966,230 BTC (7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)​ นั้นถูกเก็บไว้ใน Cold Wallet ของ Coinbase

อย่างที่ได้กล่าวไปจำนวน Address ที่เพิ่มมากขึ้นมันสามารถมองได้ว่าอาจจะมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจริง ๆ หรืออาจจะเป็นเพราะผู้ใช้งานเดิมสร้าง Address เพิ่มขึ้นก็ได้ ซึ่งก็เป็นไปได้หมดทุกทาง ทำให้ไม่สามารถประมาณการจำนวนผู้ใช้ Bitcoin ได้อย่างแม่นยำ อย่างไรก็ตามการที่มี Address เพิ่มขึ้นเช่นนี้ก็บ่งบอกแนวโน้มในเชิงบวกซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานของ Bitcoin กำลังแข็งแกร่งขึ้นเรื่อย ๆ

ที่มา : beincrypto