<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

กระทรวงดิจิทัลใต้หวันกำลังยกให้ Blockchain เป็นความสำคัญอันดับหนึ่งที่ต้องเร่งพัฒนา

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

นาย Audrey Tang ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลของเกาะซึ่งได้มีการผลักดันการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการควบคุมและบริหารจัดการระหว่างองค์กร (governance) นั้นได้ออกมากล่าวถึงการใช้งานและประโยชน์ของเทคโนโลยี Blockchain ในด้านดังกล่าวซึ่งตัวเขานั้นมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอันดับต้นๆในการช่วยพัฒนาเกาะอีกด้วย 

ตัวเขานั้นได้ขยายความเพิ่มเติมว่าเทคโนโลยีดังกล่าวซึ่งการเก็บข้อมูลชุดเดียวกันถูกกระจายไปตามแหล่งเก็บข้อมูล (Ledgers) ต่างๆนั้นจะเป็นเครื่องมือที่มีต้นทุนต่ำในการเพิ่มความรับผิดชอบรวมทั้งขยายการยอมรับในข้อมูลระหว่างองค์กรมากขึ้นได้อีกด้วย

ซึ่งทั้งสองปัจจัยหลักนี้จะเข้ามาเป็นตัวผลักดันการพัฒนาทางด้านการควบคุมและบริหารจัดการระหว่างองค์กรได้เนื่องจากการที่ผู้คนจากหลากหลายองค์นั้นสามารถตกลงยืนยันในข้อมูลชุดเดียวกันได้นั้นเป็นการลดภาระการตรวจสอบอย่างเช่นที่เกิดขึ้นกับข้อมูลทางด้านบัญชี เป็นต้น

bitazza-may-768x90

นอกจากนี้แล้วในไต้หวันยังได้มีโครงการซึ่งได้รับรางวัลจากงาน Presidential Hackathon ซึ่งนำเทคโนโลยีมาใช้งานในฐานะเครื่องมือซึ่งคอยควบคุมการปล่อยมลพิษลงในแหล่งน้ำของโรงงานและไร่สวนต่างๆ โดยการนำเครื่องมือซึ่งใช้พลังงานแสดงอาทิตย์ที่สามารถติดตั้งไว้ในแหล่งน้ำต่างๆเพื่อให้มีการตรวจวัดค่ามลพิษและบันทึกขึ้นบนเครือข่ายโดยตรง

เครื่องมือดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่เข้ามาเติมเต็มช่องว่างทางกฎเกณฑ์ของรัฐที่ใช้ในการควบคุมการปล่อยมลพิษ ซึ่งไม่จำเป็นที่ทุกโรงงานนั้นจะต้องขึ้นทะเบียนผ่านขัดตอนการตรวจสอบที่ยุ่งยากเพื่อพิสูจน์ว่าตนไม่ได้เป็นผู้ปล่อยมลพิษ

เนื่องจากพวกเขาสามารถที่จะนำเครื่องมือดังกล่าวไปติดตั้งในพื้นที่เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินการจากฐานข้อมูล (Ledgers) ที่ใช้ยืนยันได้กับทุกคนนั่นเอง ซึ่งการใช้งานในลักษณะนี้ได้มีการขยายไปถึงการการควบคุมมลพิษทางอากาศแล้วอีกด้วย 

ตัวเขายังได้กล่าวย้ำว่าเทคโนโลยีดังกล่าวนั้นเป็นเพียงหนึ่งในหลากหลายเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้งานได้ โดยประชาชนนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกลุ่มสังคมต่างๆที่มีการนำเครื่องมือดังกล่าวมาใช้งานนั้นจะเป็นปัจจัยที่จะช่วยผลักดันการยอมรับและใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวมากขึ้นเอง

นอกจากนั้นแล้วตัวเขายังได้เน้นย้ำถึงอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการนำเทคโนโลยีดังกล่าวเขามาช่วยพัฒนาการสื่อสารที่เกิดขึ้นภายในสังคมเพื่อเป็นการลดการโต้แย้งและเพิ่มพูนความเข้าใจระหว่างกัน

ซึ่งตัวเขานั้นกำลังพยายามที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้ผู้คนนั้นสามารถทำความเข้าใจระหว่างกันได้ง่ายขึ้นโดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับการปฎิสัมพันธ์ระหว่างกันมากที่สุด

สิ่งเหล่านี้เองจะทำหน้าที่เสมือนประตูซึ่งเปิดทางให้กับการพัฒนาทางด้านการกำกับดูแลและการสทื่อสารกันระหว่างฝ่ายต่างๆในสังคม เพื่อเป็นการผลักดันการพัฒนาเกาะด้วยแนวความคิดแบบสังคมประชาธิปไตยที่ทุกคนมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อกันและกันมากยิ่งขึ้น

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น

miningpro-may-768x90