<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ค่าธรรมเนียม Ethereum ลดฮวบ เมื่อ Polygon L2 มีธุรกรรมเกิน 7 ล้านธุรกรรมแล้ว

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมแบบปกติในเครือข่ายของ Ethereum ลดลงเหลือน้อยกว่าหนึ่งดอลลาร์ และลดลงเหลือน้อยกว่าสิบปอนด์สำหรับธุรกรรมที่มีความซับซ้อน ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนโทเค็น 

เป็นครั้งแรกในรอบเกือบหกเดือน ที่ค่าธรรมเนียมเฉลี่ยในการทำธุรกรรมของ Ethereum ลดลงจาก 70 ดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม เหลือเพียง 4 ดอลลาร์ต่อธุรกรรม ซึ่งเหตุผลบางส่วนที่ทำให้เครือข่ายมีความแออัดลดลงเป็นเพราะการทำธุรกรรมที่มากขึ้นบน Polygon (Matic) ที่เพิ่งเปิดตัวไป

จากข้อมูลของ Nansen พบว่ามีผู้ใช้งาน Ethereum ผ่าน Polygon กว่า 10,000 รายต่อวัน ขณะที่ Sushiswap มีผู้ใช้งานเกือบ 16,000 รายต่อวัน และนอกจากนี้ยังมี dApps อื่น ๆ อย่าง Curve และ 1inch ที่มีส่วนช่วยในการลดความแออัดของเครือข่าย Ethereum

เครือข่าย Ethereum มีการทำธุรกรรมประมาณ 1.7 ล้านครั้งต่อวัน และ Polygon มีการคาดการณ์ว่าสามารถทำธุรกรรมได้มากกว่าที่คาดไว้ เนื่องจากการแลกเปลี่ยนที่ไม่ค่อยมีความแออัดบนเลเยอร์สอง (L2)

และด้วย ETH ประมาณ 9 ล้าน ETH ที่ถูกล็อคไว้ใน dApps ของระบบการเงินแบบกระจายศูนย์ ซึ่งมีมูลค่ากว่า 5.7 หมื่นล้านดอลลาร์ ทำให้สำหรับตลาดขาขึ้นในรอบถัดไป อาจมีการสร้างสะพาน (Bridges) ที่เชื่อมต่อกับสะพานด้วยกันเอง เพื่อเชื่อมเลเยอร์สองทั้งหมดเข้าด้วยกัน