<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

รัฐบาลเอลซัลวาดอร์อนุมัติกองทรัสต์ Bitcoin มูลค่า 150 ล้านดอลลาร์แล้ว ดึงดูดประชาชนใช้งาน

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

คณะกรรมาธิการการเงินของสภานิติบัญญัติแห่งเอลซัลวาดอร์ตกลงเมื่อวันจันทร์ที่จะสร้าง Bitcoin Trust มูลค่า 150 ล้านดอลลาร์เพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนระหว่าง Bitcoin และดอลลาร์สหรัฐในเอลซัลวาดอร์

María Luisa Hayém Brevé รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของเอลซัลวาดอร์กล่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มการจัดสรรเริ่มต้น 150 ล้านดอลลาร์ โดยเขาได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าเรามีทีมที่จะแสดงวิธีการใช้กระเป๋าเงิน Chivo ให้กับประชาชนและเราได้พัฒนาแอปพลิเคชั่นที่เป็นมิตร เพื่อให้ชาวเอลซัลวาดอร์สามารถเรียนรู้วิธีการใช้ Bitcoin 

Hayém Brevé ยังกล่าวถึงความกลัวและข้อกังวลเกี่ยวกับ Bitcoin ในหมู่ประชากรบางส่วน เนื่องจากการประท้วงที่ผ่านมา  แต่อย่างไรก็ตามเธอกล่าวต่อไปว่าโลกการเงินจะจับตาดูเอลซัลวาดอร์ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เนื่องจากมันจะกลายเป็นประเทศแรกที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลแบบกระจายอำนาจ

ทั้งนี้ชาวเอลซัลวาดอร์สามารถเลือกวิธีการชำระเงินเองได้โดยทุกคนจะได้รับ Bitcoin มูลค่า 30 ดอลลาร์อยู่แล้ว และการอนุมัติ Bitcoin Trust มูลค่า 150 ล้านดอลลาร์จะมาช่วยอำนวยความสะดวกในการซื้อขาย Bitcoin อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีค่าธรรมเนียม

รัฐบาลยังตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงงบประมาณของรัฐในปีนี้เพื่อกู้ 500 ล้านดอลลาร์จากธนาคารกลางสหรัฐอเมริกามาบูรณาการทางเศรษฐกิจใหม่ และ 150 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรม Bitcoin ซึ่งถูกจัดสรรและจัดการโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอลซัลวาดอร์ (Bandesal)

เมื่อไม่นานมานี้เงินจำนวน 23.3 ล้านดอลลาร์ถูกใช้เพื่อสร้างตู้เอทีเอ็ม Bitcoin ภายใต้แบรนด์ Chivo และ Nayib Bukele ประธานาธิบดีได้ใช้เงินกว่า 30 ล้านดอลลาร์เพื่อจูงใจให้ประชาชนเรียนรู้การใช้ Chivo

อย่างไรก็ตามหนึ่งสัปดาห์นับจากวันนี้ซึ่งตรงกับวันที่ 7 กันยายน พลเมืองทุกคนในเอลซัลวาดอร์จะสามารถเข้าถึง Bitcoin มูลค่า 30 ดอลลาร์จากรัฐบาลผ่านแอปกระเป๋าเงินของ Chivo และถือเป็นประเทศแรกที่ยอมรับ Bitcoin เข้ามาเป็นสกุลเงินประจำชาติ