<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

ยืนยันชัด ! กระทรวงกลาโหมของยูเครนไม่สามารถรับเงินบริจาคเป็น Crypto ได้

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

แม้ว่าหลายคนจะแสดงความสนใจในการบริจาคเงินให้กับยูเครนสำหรับความพยายามในการปกป้องประเทศจากการรุกรารของรัสเซีย อย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมของยูเครนยืนยันแล้วว่าไม่สามารถรับเงินบริจาคเป็น Cryptocurrency ได้

การบริจาค Crypto ในช่วงสงคราม

ดูเหมือนว่าผู้คนจำนวนมากจะเริ่มตื่นตัวกับกรณีการใช้งานของสินทรัพย์ดิจิทัลที่อาจนำไปใช้เพื่อการบริจาคในการสนับสนุนความพยายามต่าง ๆ ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน

ในขณะที่ยูเครนกำลังปกป้องประเทศจากรุกรานของกองกำลังทหารรัสเซีย กระทรวงกลาโหมในยูเครนได้รับการสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากจากชาวต่างชาติที่ต้องการบริจาคเงินทุนสนับสนุน แต่เนื่องจาก “กฎหมายในระดับชาติ” กระทรวงกลาโหมของยูเครนจึงไม่สามารถยอมรับระบบการชำระเงินทางเลือกเช่น Bitcoin หรือ PayPal ได้

bitazza-may-768x90

ด้วยเหตุนี้ กระทรวงกลาโหมจึงได้เปิดบัญชีธนาคารสำหรับการบริจาคในสกุลเงินต่างประเทศ “เนื่องจากมีการร้องขอเป็นจำนวนมากจากทั้งบุคคลและนิติบุคคล” กระทรวงกลาโหมกล่าวว่า เงินบริจาคดังกล่าวจะถูกใช้สำหรับการสนับสนุนกองกำลังติดอาวุธของยูเครน ทั้งในด้านการสนับสนุนด้านลอจิสติกส์และทางการแพทย์

 บัญชีธนาคารที่อนุญาตให้บริจาคจากต่างประเทศได้ถูกสร้างขึ้นตามคำร้องขอจำนวนมากจากผู้ที่ต้องการบริจาค ส่วนผู้ที่ต้องการสนับสนุนโดยตรงต่อหน่วยทหารและสถาบันที่มีส่วนร่วมในความขัดแย้งกับรัสเซียจะต้องติดต่อผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้ากลุ่มเหล่านั้นโดยตรง 

ในปีนี้ยอดเงินบริจาค Crypto ให้กับองค์กรภาครัฐของยูเครนและกลุ่มอาสาสมัครได้เห็นความสนใจที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งส่วนหนึ่งอาจสืบเนื่องมาจากความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางทหารกับรัสเซีย 

ข้อดีที่เป็นไปได้ของกรณีการใช้งานคริปโตสำหรับการบริจาคนั้นเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยูเครน โครงการสกุลเงินเฟียตดิจิทัลถูกสั่งระงับในวันนี้ ภายหลังการบังคับใช้กฎอัยการศึกของประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี 

ที่มา : cryptobriefing

miningpro-may-768x90